Afschrift burgerlijke stand (akte)

Een levensgebeurtenis zoals een geboorte, huwelijk, echtscheiding of overlijden wordt door de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden vastgelegd in een akte. Deze akte wordt opgenomen in de registers van de burgerlijke stand. Soms heeft u hiervan een afschrift of een uittreksel nodig. Een afschrift is een volledige weergave van de opgemaakte akte. Een uittreksel burgerlijke stand is een beknopte versie van een akte, deze bevat alleen de persoonsgegevens. Het is mogelijk een meertalig afschrift te ontvangen van de geboorteakte, huwelijksakte of overlijdensakte. U kunt het meertalige afschrift alleen gebruiken in het buitenland en bij buitenlandse autoriteiten in Nederland.
Let op! Een afschrift van de burgerlijke stand wordt vaak verward met een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP). Dit uittreksel vraagt u aan in uw woonplaats en hierin verklaart de gemeente dat u staat ingeschreven. Wij kunnen alleen een afschrift leveren als de gebeurtenis in onze gemeente heeft plaatsgevonden.

Digitaal aanvragen

Voor het digitaal aanvragen van een afschrift heeft u DigiD externe-link-icoonnodig. Let op! Aan dit product zijn kosten verbonden. Deze kunt u betalen met iDeal of met uw creditcard.

Digitaal aanvragen akte(n)externe-link-icoon

Persoonlijk aanvragen

Om een afschrift persoonlijk aan te vragen moet u een afspraakexterne-link-icoon maken. Dit kan online of  telefonisch via telefoonnummer 0492-378 500.

Als u zelf een afschrift of uittreksel komt aanvragen, neem dan mee:

  • een geldig legitimatiebewijs
  • eventueel de brief van de instantie waarin om het uittreksel wordt gevraagd

Schriftelijk aanvragen

Om een afschrift schriftelijk aan te vragen stuurt u een brief met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs op. In uw brief vermeldt u dat u een afschrift burgerlijke stand nodig heeft. Hierbij geeft u aan om welke van de 4 gebeurtenissen het gaat:

  1. geboorte
  2. huwelijk
  3. geregistreerd partnerschap
  4. echtscheiding en overlijden

Wij sturen u vervolgens het afschrift toe. Voor de betaling ontvangt u een factuur.

Via een machtiging aanvragen

U kunt ook iemand machtigen om namens u het afschrift of uittreksel af te halen. Deze persoon moet dan de volgende documenten kunnen tonen:

  • een door u ondertekende schriftelijke machtiging met daarop uw gegevens, wie u machtigt en waarvoor
  • uw legitimatiebewijs of een kopie daarvan
  • zijn/haar eigen legitimatiebewijs.

De gemachtigde moet 18 jaar of ouder zijn.

Een afschrift kan ook worden afgehaald door iemand met een ‘gerechtvaardigd belang’. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een gerechtelijke procedure. Een uittreksel kan ook worden afgehaald door een andere belanghebbende (echtgenoot of erfgenaam).

Legeskosten

ProductKosten
Afschrift burgerlijke stand (akte)€ 16,60

Hoe lang duurt het?

AanvraagGereed
Aan de baliedirect
Schriftelijkéén week
Digitaaléén week