Afschrift basisregistratie personen (BRP)

Digitaal aanvragen

U kunt op vier manieren een uittreksel uit de BRP aanvragen:

Digitaal

Voor het digitaal aanvragen van een uittreksel heeft u DigiD externe-link-icoonnodig. Let op! Aan dit product zijn kosten verbonden. Deze kunt u betalen met iDeal of met uw creditcard.
Digitaal een uittreksel BRP aanvragenexterne-link-icoon

Persoonlijk aanvragen

Om een uittreksel persoonlijk aan te vragen moet u een afspraakexterne-link-icoon maken. Dit kan online of  telefonisch via 0492-378 500.

Als u zelf een uittreksel komt aanvragen, neem dan mee:

  • een geldig legitimatiebewijs
  • eventueel de brief van de instantie waarin om het uittreksel wordt gevraagd

Schriftelijk aanvragen

Om een afschrift schriftelijk aan te vragen stuurt u een brief met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs op. In uw brief vermeldt u, waarvoor u het afschrift BRP nodig heeft, en eventuele extra gegevens die u er op vermeld wilt hebben. Wij sturen u vervolgens het afschrift toe. Voor de betaling ontvangt u een factuur.

Via een machtiging aanvragen

U kunt ook iemand machtigen om namens u het uittreksel BRP af te halen.

Deze persoon moet dan de volgende documenten kunnen tonen:

De gemachtigde moet 18 jaar of ouder zijn.

Registratie niet-ingezetene (RNI)

Heeft u zich als niet-ingezetene in Nederland ingeschreven? Staat u niet meer ingeschreven op een adres in Nederland? Of woont u niet meer in Nederland en heeft u een verklaring nodig? Dan kunt u hiervan een uittreksel aanvragen bij een van de RNI loketgemeenten.

U kunt de volgende uittreksels RNI aanvragen:

  • afschrift van uw inschrijving als niet-ingezetene in Nederland (RNI) met daarop uw Burgerservicenummer (BSN).
  • ongehuwd verklaring voor mensen die niet meer in Nederland wonen.
  • verklaring uitschrijving uit Nederland (na 30 september 1994)

De RNI-loketgemeenten zijn: Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Groningen, Goes, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo en Zwolle.

Legeskosten

Afschrift basisregistratie personen (BRP): € 16,60

Hoe lang duurt het?

AanvraagGereed
Aan de baliedirect
Schriftelijkéén week
Digitaaléén week