Basisregistratie Personen (BRP), doorgeven wijzigingen

Staan uw gegevens niet goed geregistreerd in de Basisregistratie personen (BRP)? Geef dit dan aan ons door.

Gang van zaken

Uw persoonsgegevens houdt de gemeente in de BRP. Het kan voorkomen dat er over u onjuiste of onvolledige persoonsgegevens zijn opgenomen. Dat kunt u, bijvoorbeeld, zien aan een document van de gemeente waarin uw gegevens verkeerd zijn vermeld. U kunt de gemeente dan vragen om de fout te herstellen. Daarvoor moet u aan de hand van bewijsstukken kunnen aantonen dat de gegevens in de BRP onjuist zijn.

Correctie

Een correctieverzoek is gratis. Als de gemeente het met u eens is dat er onjuiste gegevens in de BRP staan, worden die gegevens gecorrigeerd. De correctie van de gegevens gebeurt binnen vier weken. U ontvangt hier bericht over. Ook als de gemeente uw gegevens niet kan of mag corrigeren, krijgt u daarvan bericht. Bent u het niet eens met de beslissing op uw verzoek, dan kunt u bij de gemeente bezwaarschrift indienen.

Wat neemt u mee

  • Geldig identiteitsbewijs.

  • Bewijsstukken waarop de juiste gegevens staan, bijvoorbeeld een officiële akte.