build-reside iconBedrijfskavels Elsendorp

Woon-werkkavels

De gemeente Gemert-Bakel gaat groeien tot 35.000 inwoners. Groei biedt kansen om een aantrekkelijk woon- en leefklimaat te blijven bieden. De komende tien jaar bouwen we 2.400 woningen, voor onze eigen inwoners, voor werknemers én voor de regio.

De verkoop van het totale project woon-werkkavels aan de Keizersberg in Elsendorp is gestart. Dat betekent dat wonen in combinatie met de uitoefening van een bedrijf aan huis binnen de milieucategorie 1 of 2 mogelijk is.  Alle kavels zijn beschikbaar voor zowel lokale ondernemers als ook voor ondernemers die nog niet in Elsendorp zijn gevestigd.

De bouwkavels hebben een minimale oppervlakte van 1.000 m² en maximale oppervlakte van 5.000 m².  De grootte van de kavel kan naar behoefte van de ondernemer worden bepaald. Conform het vigerend bestemmingsplan kunnen in het totale plan maximaal 19 kavels worden uitgegeven. 

Start verkoop

De verkoop van de kavels gelegen in het totale plan Woon-werkgebied Elsendorp is gestart en de inschrijving voor een bouwkavel is opengesteld.

Doel inschrijving

Met het doen van een inschrijving geeft u te kennen interesse te hebben in de aankoop van een bouwkavel gelegen in het project woon-werkgebied Elsendorp. De inschrijvingsprocedure is bedoeld om het aantal belangstellenden voor deze kavels te peilen. Als bij de inschrijving blijkt dat er meerdere belangstellenden voor één specifieke kavel zijn, dan kan de gemeente gebruik maken van een toewijzing op basis van bijvoorbeeld een loting of op basis van aanvullende selectiecriteria. De toewijzingsprocedure wordt tijdig bekend gemaakt.

Feiten
 • Het betreffende bestemmingsplan is in te zien op de website van Ruimtelijke Plannen. Plannaam: “woon-werkgebied Elsendorp” onherroepelijk (vastgesteld 2019-04-18).
 • Uw bouwplan dient te voldoen aan het geldende bestemmingsplan voor de betreffende kavellocatie en de gestelde regels.
 • De afmetingen van de kavels kunnen afwijken.
 • De kavelindeling is geen definitieve indeling. In (goed) overleg met uw “buren’ kunnen de zijdelingse (tussen)perceelsgrenzen eventueel nog verlegd worden. Bij wederzijdse goedkeuring kan de kavelindeling worden aangepast. Het wel of niet accorderen van de grensverlegging wordt bepaald door gemeente Gemert-Bakel. 
 • De te bouwen bedrijfsruimte is uitsluitend bedoeld voor de uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van uw eigen onderneming.
Inschrijfvoorwaarden
 • De inschrijvingsperiode sluit op  17 mei 2023 om 17.00 uur.
 • U kunt zich inschrijven door middel van het invullen van het interesseformulier “bouwkavels woon-werkgebied Elsendorp”. 
 • Het volledig ingevulde interesseformulier dient uiterlijk op 17 mei 2023 om 17.00 uur in bezit te zijn van gemeente Gemert-Bakel.
 • Na ontvangst van het interesseformulier ontvangt u per e-mail een bevestiging van ontvangst.
 • Te laat ingediende interesseformulieren worden uitgesloten van deelname aan de 1e ronde.
 • Iedere ondernemer kan maximaal bij één inschrijving betrokken zijn.
 • Aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden.
 • Door inschrijving middels het interesseformulier gaat u akkoord met deze voorwaarden
 • Aan deze inschrijfprocedure kunnen geen rechten worden ontleend.

Contact

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Corlanda Vos, via gemeente@gemert-bakel.nl

Bekijk bedrijfskavels in:

 

Bakel

De Mortel

De Rips

Elsendorp

Gemert

Handel

Milheeze