Bedrijfskavels Elsendorp

Woon-werkkavels

De gemeente Gemert-Bakel gaat groeien tot 35.000 inwoners. Groei biedt kansen om een aantrekkelijk woon- en leefklimaat te blijven bieden. De komende tien jaar bouwen we 2.400 woningen, voor onze eigen inwoners, voor werknemers én voor de regio.

De verkoop van het totale project woon-werkkavels aan de Keizersberg in Elsendorp is gestart. Dat betekent dat wonen in combinatie met de uitoefening van een bedrijf aan huis binnen de milieucategorie 1 of 2 mogelijk is.  Alle kavels zijn beschikbaar voor zowel lokale ondernemers als ook voor ondernemers die nog niet in Elsendorp zijn gevestigd.

De bouwkavels hebben een minimale oppervlakte van 1.000 m² en maximale oppervlakte van 5.000 m².  De grootte van de kavel kan naar behoefte van de ondernemer worden bepaald. Conform het vigerend bestemmingsplan kunnen in het totale plan maximaal 19 kavels worden uitgegeven. 

De verkoop van de kavels gelegen in het totale plan Woon-werkgebied Elsendorp is gestart en de inschrijving voor een bouwkavel is opengesteld.

  • Het betreffende bestemmingsplan is in te zien op de website van Ruimtelijke Plannenexterne-link-icoon. Plannaam: “woon-werkgebied Elsendorp” onherroepelijk (vastgesteld 2019-04-18).
  • Uw bouwplan dient te voldoen aan het geldende bestemmingsplan voor de betreffende kavellocatie en de gestelde regels.
  • De afmetingen van de kavels kunnen afwijken.
  • De kavelindeling is geen definitieve indeling. In (goed) overleg met uw “buren’ kunnen de zijdelingse (tussen)perceelsgrenzen eventueel nog verlegd worden. Bij wederzijdse goedkeuring kan de kavelindeling worden aangepast. Het wel of niet accorderen van de grensverlegging wordt bepaald door gemeente Gemert-Bakel. 
  • De te bouwen bedrijfsruimte is uitsluitend bedoeld voor de uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van uw eigen onderneming.