Bestemmingsplan

In een bestemmingsplan ligt vast wat de bestemming of functie van een stuk grond is. In een bestemmingsplan staan ook regels over het gebruik van de grond en wat daarop gebouwd is (bouwwerken). Aanvragen voor een omgevingsvergunning worden onder meer hieraan getoetst.

Bestemmingsplannen digitaal
De Wet ruimtelijke ordening geldt sinds 1 juli 2008. Deze wet verplicht de gemeente om bestemmingsplannen van na 1 januari 2010 digitaal te maken. Deze digitale plannen kunt u inzien op ruimtelijkeplannen.nl. Kunt u het bestemmingsplan voor uw perceel niet terugvinden? Neem dan contact met ons op.