Bestemmingsplan

Sinds 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Hiermee is de Wet ruimtelijke ordening komen te vervallen. De bestaande bestemmingsplannen zijn automatisch opgenomen in het (tijdelijke) omgevingsplan. Daardoor is het niet langer mogelijk een nieuwe wijziging of herziening van het bestemmingsplan aan te vragen. We werken nu met de in de Omgevingswet omschreven procedures. Zie hiervoor de pagina omgevingsplan.

Procedures vóór 1 januari 2024

Op dit moment zijn er nog lopende procedures voor bestemmingsplannen die voor 1 januari 2024 zijn gestart. Deze plannen zijn al eerder bekendgemaakt via overheid.nlexterne-link-icoon en daarraadpleegbaar. Mocht je hier nog vragen over hebben, neem dan contact op met de gemeente.