Omgevingsplan

In het omgevingsplan vind je de algemene regels voor de fysieke leefomgeving in onze gemeente. Hierin staan onze regels over wat je in je omgeving mag doen, hoe je een plek mag gebruiken en wat je er mag bouwen of verbouwen. Het is de opvolger van de voorheen geldende bestemmingsplannen, maar gaat ook verder. Het omgevingsplan gaat over de kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid van onze gehele leefomgeving.

Raadplegen van het omgevingsplan

De geldende versie van het omgevingsplan kun je bekijken via het digitale omgevingsloketexterne-link-icoon. Hierin staat onder andere: ‘regels op de kaartexterne-link-icoon’ in de menubalk bovenin. Daar kun je je adres invoeren en bekijken welke regels er gelden op jouw locatie. Let op dat het systeem de komende jaren nog verder wordt opgebouwd, waardoor zaken misschien nog niet gemakkelijk vindbaar of volledig duidelijk zijn. Als we hierbij kunnen helpen, neem dan contactexterne-link-icoon met ons op.

Per 1 januari 2024 zijn de voorheen geldende bestemmingsplannen automatisch overgebracht naar het omgevingsplan. Omdat dit omgevingsplan nog niet zijn uiteindelijke vorm heeft, spreken we tot uiterlijk 2032 nog van een tijdelijk omgevingsplan. Wij gaan de informatie in het tijdelijke omgevingsplan stapsgewijs vernieuwen door het nieuwe omgevingsplan in delen vast te stellen. 

Activiteiten in de fysieke leefomgeving, zoals bouwen en verbouwen, een boom kappen of het gebruiken van grond, moeten voldoen aan de regels in het omgevingsplan. Heb je een plan dat niet binnen de regels van het omgevingsplan past? Neem in dat geval contact op met de gemeente via telefoonnummer 0492-378 500 of via e-mail gemeente@gemert-bakel.nl. In overleg onderzoeken we of het plan alsnog gerealiseerd zou kunnen worden en welke procedure hiervoor de mogelijkheid zou kunnen bieden. De Omgevingswet kent drie varianten: 

  1. De binnenplanse omgevingsplanactiviteit (OPA);
  2. De buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA); 
  3. Wijziging van het omgevingsplan

Als je voor jouw bouwplan of –initiatief vragen hebt over het omgevingsplan of de procedures zoals omschreven staan in de Omgevingswet, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0492-378 500 of via e-mail gemeente@gemert-bakel.nl. Als je hulp nodig hebt bij het aanvragen van een omgevingsvergunning via het digitale Omgevingsloketexterne-link-icoon, kun je ook bij ons terecht.

Meer informatie

Animatie omgevingsplan en afwegingsruimte

Om deze video te bekijken gaat u akkoord gaan met de voorwaarden en privacybeleid van Youtube.

In deze animatie krijgt u uitleg over het omgevingsplan en afwegingsruimte. Het omgevingsplan maakt overheden, inwoners en initiatiefnemers duidelijk welke ontwikkelingen en initiatieven mogelijk zijn binnen een gebied. Zo komen zij samen tot de gewenste leefomgeving.