build-reside iconWet kwaliteitsborging voor bouwen

Wat is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)?

Vanaf 1 januari 2024 gaat ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen gelden. Vanaf dan gaat de toetsing van de bouwtechnische eisen van de gemeente over naar een onafhankelijke partij; de kwaliteitsborger. De Wkb geldt vanaf 1 januari a.s. eerst alleen voor nieuw te bouwen bouwwerken in de laagste risicoklasse (gevolgklasse 1). Denk daarbij bijvoorbeeld aan: vrijstaande woning, fiets- of voetgangersbrug, recreatiewoning en een kleine bedrijfshal.  

Als uw bouwplan een bouwwerk is volgens gevolgklasse 1, dan moet u vanaf 1 januari 2024 zelf een kwaliteitsborger inschakelen. Zonder kwaliteitsborger kunt u geen bouwmelding doen. Ook mag u dan niet beginnen met bouwen.  

Een onafhankelijke kwaliteitsborger toetst bouwplannen die vallen onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) die vanaf 1 januari 2024 geldt. De kwaliteitsborger let erop dat een bouwwerk bij gereedmelding aan de regels voldoet.

Lees hier meer over de kwaliteitsborger.

De Wkb treedt per 1 januari 2024 in werking voor zowel nieuwbouw als voor verbouwingen van bouwwerken met een laag risicoprofiel (ofwel: gevolgklasse 1), zoals eengezinswoningen en eenvoudige bedrijfspanden. Dus als uw bouwplan een bouwwerk is volgens gevolgklasse 1, dan moet u vanaf 1 januari 2024 zelf een kwaliteitsborger inschakelen. Het gaat hier om meldingsplichtige technische bouwactiviteiten. Zonder kwaliteitsborger kunt u geen bouwmelding doen. Ook mag u dan niet beginnen met (ver-)bouwen.

Het advies is om op tijd zelf een kwaliteitsborger te benaderen. Als u een bouwtekenaar inschakelt, is het ook goed om al een kwaliteitsborger te benaderen. De kwaliteitsborger kan dan zelf aangeven op welke moment hij betrokken wil worden in het proces. Hierdoor kan het ontwerp- en bouwproces misschien sneller en efficiënter gaan. Het is mogelijk dat er een wachttijd ontstaat vanwege de vraag naar en het aanbod van kwaliteitsborgers. Door op tijd een kwaliteitsborger in te schakelen, kan hij uw bouwproject meenemen in zijn planning.

Bent u op zoek naar een erkende en gecertificeerde kwaliteitsborger voor uw bouwwerk? Raadpleeg dan de website Aan de slag met kwaliteitsborging.

Bouwend Nederland informeert op de website Kwaliteitsborging voor het bouwen aannemers en ondernemers over de Wet kwaliteitsborging bouwen. Ook de video: Zo bereid je jouw onderneming voor op de Wkb van Bouwend Nederland geeft inzicht in de veranderingen.

De nieuwe Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb) vragen vanaf 1 januari a.s. om een andere werkwijze die voor iedereen nieuw is. In het begin zal dit best wel wennen en ontdekken zijn. Het nieuwe digitale Omgevingsloket wordt voortdurend verbeterd: de begrijpelijkheid en gebruiksvriendelijkheid. Wij doen er alles aan om iedereen zo goed mogelijk te helpen bij zijn/haar (ver)bouwplannen volgens deze nieuwe wetten en werkwijze. 

De veelgestelde vragen en antwoorden over de Omgevingswet, de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en het Omgevingsloket vind u op de website Wegwijzer voor veelgestelde vragen Omgevingswet.

Als u voor uw bouwplan of –initiatief vragen hebt over de Omgevingswet en/of wet kwaliteitsborging bouwen, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0492-378 500 of via e-mail gemeente@gemert-bakel.nl. Als u vanaf 1 januari a.s. hulp nodig hebt bij het aanvragen van een vergunning via het nieuwe digitale Omgevingsloket, kunt u ook bij ons terecht. 

Animatie Bouwen onder kwaliteitsborging

Om deze video te bekijken gaat u akkoord gaan met de voorwaarden en privacybeleid van Youtube.

Een stappenplan voor (kleine) aannemers en consumenten. In 2024 treden de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. Wil je in 2024 gaan bouwen of verbouwen? Dan moet je een aantal stappen nemen voordat de bouw kan beginnen. In deze video zie je wat je moet doen als een architect of aannemer bouwplannen voor je gaat uitvoeren of als je zelf gaat bouwen. Opmerking vooraf: in de video wordt gesproken over 2023 als inwerkingtredingsjaar. Na het maken van de video is de inwerkingtredingsdatum verschoven naar 1 januari 2024 en dit is niet in de video verwerkt.