Omgevingswet in de praktijk

Wat is de Omgevingswet?

Er is één wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen en werken: de Omgevingswet. Deze nieuwe wet geldt voor alle inwoners, organisaties en ondernemers. De Omgevingswet vereenvoudigt de regels voor veel van wat je buiten ziet, ruikt en hoort. Het gaat hierbij om alle regels van gemeente, waterschap, provincie en rijk voor wonen, wegen, milieu, bodem, water, monumenten, natuur en geluid.

Als u iets wilt (ver)bouwen aan uw huis of tuin, hebt u met de Omgevingswet te maken. Bijvoorbeeld als u plannen hebt om uw huis te verbouwen, een boom wilt kappen, een evenement wilt organiseren of als u als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast uw bedrijfspand. Hiervoor hebt u misschien een vergunning nodig. Of u moet een melding doen. Dit kunt u straks opzoeken en aanvragen in het nieuwe digitale  Omgevingsloketexterne-link-icoon. U kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen, als iemand anders iets wil veranderen in uw buurt. Bijvoorbeeld als uw buren een garage willen neerzetten. U bent dan belanghebbende. 

Het digitale Omgevingsloketexterne-link-icoon is een website. U vindt er alle informatie en regels over de omgeving van de gemeente, het waterschap, de provincie en het Rijk. Via dit loket kunt u online controleren of u een vergunning nodig hebt. U kunt via het Omgevingsloket online een vergunning aanvragen of een melding doen bij de gemeente, provincie of waterschap. Uiteraard kunt u ook altijd (eerst) een afspraak maken aan de gemeentebalie of bellen/mailen met de gemeente over uw aanvraag voor een vergunning.

Wilt u weten hoe het digitale Omgevingsloket werkt en hoe u hierop kunt inloggen? Ga dan naar het online Helpcentrum op het digitale Omgevingsloketexterne-link-icoon.

Als de gemeente, het waterschap of de provincie je al een vergunning heeft verleend, blijft deze gewoon geldig. U hoeft dan niets te doen. Moet de gemeente, het waterschap of de provincie je aanvraag nog behandelen, dan gebeurt dat in principe volgens het oude recht. U moet er dan wel voor gezorgd hebben dat alle benodigde stukken bij uw aanvraag voor 1 januari 2024 goed had aangeleverd.

Speciaal voor ondernemers heeft de rijksoverheid verschillende webpagina’s ingericht over de Omgevingswet:

Bekijk de pagina Wet kwaliteitsborging voor bouwen.

De nieuwe Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb) vragen om een andere werkwijze die voor iedereen nieuw is. In het begin zal dit best wel wennen en ontdekken zijn. Het nieuwe digitale Omgevingsloket externe-link-icoonwordt voortdurend verbeterd: de begrijpelijkheid en gebruiksvriendelijkheid. Wij doen er alles aan om iedereen zo goed mogelijk te helpen bij zijn/haar (ver)bouwplannen volgens deze nieuwe wetten en werkwijze.

De veelgestelde vragen en antwoorden over de Omgevingswet, de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en het Omgevingsloketexterne-link-icoon vind je op de website Wegwijzer voor veelgestelde vragen Omgevingswet, Wkb en Omgevingsloketexterne-link-icoon

Als je voor jouw bouwplan of –initiatief vragen hebt over de Omgevingswet en/of wet kwaliteitsborging bouwen, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer  0492-378 500 of via e-mail gemeente@gemert-bakel.nl. Als u hulp nodig hebt bij het aanvragen van een vergunning via het nieuwe digitale Omgevingsloket,externe-link-icoon kunt u ook bij ons terecht.

Wat geweldig dat u plannen hebt om iets moois te realiseren in onze gemeente Gemert-Bakel! We willen u laten weten dat we u graag de weg wijzen in de te doorlopen procedures, juist in deze periode waarin we enkele beperkingen tegenkomen door de inwerkingtreding van de Omgevingswet. We kunnen u wijzen op de mogelijkheden en kansen om uw initiatief tot een succes te maken.

Als u iets wilt (ver)bouwen aan uw huis, tuin of bedrijf of u hebt een nog groter (bouw)plan, dan hebt u met de Omgevingswet te maken. Voor deze plannen hebt u misschien een vergunning nodig. Of u moet een melding doen. Dit kunt u opzoeken en aanvragen in het nieuwe digitale Omgevingsloket. U kunt via dat digitale Omgevingsloket ook een ‘vooroverleg’ bij de gemeente aanvragen. Dit overleg biedt de gelegenheid om uw ideeën met ons te delen; de juiste vragen van onze kant, en het gesprek hierover met de specialisten van de gemeente helpen u om uw ideeën verder uit te werken naar een gedegen plan. Dit vooroverleg past helemaal bij de nieuwe werkwijze van de Omgevingswet. De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb) vragen om een andere werkwijze die voor iedereen nieuw is. In het begin zal dit best wel wennen en ontdekken zijn, maar wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk te adviseren bij uw (ver)bouwplannen. Ook het nieuwe digitale Omgevingsloket wordt voortdurend verbeterd: aan de begrijpelijkheid en gebruiksvriendelijkheid zal het komende jaar door ons hard worden gewerkt.

Als initiatiefnemer met een ruimtelijk plan in de gemeente Gemert-Bakel doorloopt u een gestructureerd proces om uw idee te realiseren.

De route van uw klantreis Omgevingswet ziet er in hoofdlijnen zo uit:

 1. Ontwikkeling van eerste idee: een (bouw)plan dat u wilt realiseren.
 2. U kunt advies inwinnen bij de gemeente om uw idee beter vorm te geven door een vooroverleg aan te vragen.
 3. Indien nodig, past u uw ideeën aan op basis van dit overleg.
 4. Uw idee is uitgegroeid tot een concreet (bouw)plan:
 5. U kunt een vergunningcheck en -aanvraag indienen voor uw (bouw)plan via het landelijke digitale Omgevingsloket.
 6. U doet een aanvraag voor een omgevingsvergunning.
 7. Uw aanvraag wordt getoetst aan het omgevingsplan.
 8. Als uw (bouw)plan in lijn is met het omgevingsplan, ontvangt u binnen de daarvoor geldende termijnen een omgevingsvergunning.
 9. Als uw (bouw)plan niet past, volgt er een toetsing aan het handboek ‘ruimtelijke initiatieven onder de Omgevingswet’.
 10. Als uw (bouw)plan binnen de criteria van dit handboek valt, is er een mogelijkheid dat u een BOPA-vergunning (buitenplanse omgevingsplan activiteit) zou kunnen verkrijgen. Dit is ook een omgevingsvergunning, maar dan voor een activiteit die in strijd is met het omgevingsplan. Dit vraagt echter wel om een meer uitgebreide toetsing van de aanvraag.
 11. Als uw (bouw)plan niet voldoet aan de criteria, is momenteel een wijziging van het omgevingsplan vereist, maar dat is op dit moment nog niet mogelijk binnen de Gemeente Gemert-Bakel.

Dit proces biedt een heldere structuur om uw ruimtelijke plannen te realiseren binnen de geldende regelgeving en beleidskaders van de gemeente Gemert-Bakel.

Om u te helpen bij het navigeren door het vergunningverleningsproces, hebben we een handig stroomschema voor initiatiefnemers ontwikkeld. Dit schema biedt een overzicht van de verschillende mogelijkheden om tot vergunningen te komen en zal u helpen om een helder beeld te krijgen van het proces en de stappen die u kunt nemen. U kunt het schema hieronder raadplegen.

Mocht u nog vragen hebben of aanvullende informatie nodig hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

animatie omgevingswet

Om deze video te bekijken gaat u akkoord gaan met de voorwaarden en privacybeleid van Youtube.

In deze animatie krijgt u een korte uitleg over de Omgevingswet. U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving.

Animatie digitaal omgevingsloket

Om deze video te bekijken gaat u akkoord gaan met de voorwaarden en privacybeleid van Youtube.

In deze animatie krijgt u uitleg over het digitaal omgevingsloket. Het nieuwe Omgevingsloket vervangt de bestaande loketten. U kunt een aanvraag doen in het nieuwe Omgevingsloket.

Animatie participatie volgens de omgevingswet

Om deze video te bekijken gaat u akkoord gaan met de voorwaarden en privacybeleid van Youtube.

In deze animatie krijgt u uitleg over de regels voor participatie uit die in de Omgevingswet staan. Welke mogelijkheden en verplichtingen zijn er voor overheid, inwoners en initiatiefnemers?