Omgevingswet

Er is één wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen en werken: de Omgevingswet. Deze nieuwe wet geldt voor alle inwoners, organisaties en ondernemers. De Omgevingswet vereenvoudigt de regels voor veel van wat je buiten ziet, ruikt en hoort. Het gaat hierbij om alle regels van gemeente, waterschap, provincie en rijk voor wonen, wegen, milieu, bodem, water, monumenten, natuur en geluid.