BOA

Een BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar) is een ambtenaar met speciale opsporingsbevoegdheid. Dat houdt in dat een BOA bepaalde strafbare feiten mag opsporen en de politie met zijn/haar kennis aanvult. Buitengewoon opsporingsambtenaren worden door de gemeente ingezet om de veiligheid in de openbare ruimte te handhaven. En hebben een belangrijke rol als het gaat om de wet handhaven en overlast tegengaan om de leefbaarheid te verbeteren door een gastvrije werkwijze.

De gemeente Gemert-Bakel heeft zowel BOA’s in dienst die gespecialiseerd zijn in de openbare ruimte net als BOA’s die gespecialiseerd zijn in milieu en flora- en faunabeheer, zij worden veelal ingezet in het buitengebied.

Dit betreft de BOA werkzaam in Domein Iexterne-link-icoon, herkenbaar aan het blauwe uniform.

Enkele kernactiviteiten van de BOA in de openbare ruimte zijn:

 • Toezicht en handhaving op het correct aanbieden van afval
 • Toezicht en handhaving op loslopende honden en hondenpoep
 • Toezicht en handhaving op jeugdoverlast en hanggroepen
 • Toezicht en handhaving op parkeerovertredingen
 • Toezicht en handhaving op fietsen in wandelgebieden
 • Toezicht en handhaving van woonadressen
 • Toezicht en handhaving op het nachtregister
 • Toezicht en handhaving op de alcoholwet
 • Toezicht en handhaving op vuurwerkoverlast
 • Toezicht en handhaving op de A.P.V.- feiten en overige lokale verordeningen

Dit betreft de BOA werkzaam in Domein II, herkenbaar aan het groene uniform.

Enkele kernactiviteiten van de BOA in de openbare ruimte zijn:

 • Toezicht en handhaving van Stroperij
 • Toezicht en handhaving van Visserijwetcontrole
 • Toezicht en handhaving van Illegale vogelvangst
 • Toezicht en handhaving van Illegaal crossen
 • Toezicht en handhaving van Afvaldumpingen in het buitengebied
 • Toezicht en handhaving van Mestlozingen/dumping
 • Toezicht en handhaving van Illegale boom en boskap
 • Toezicht en handhaving van illegale Afval verbranding
 • Toezicht en handhaving van exoten (flora/fauna) in het buitengebied

De BOA mag als opsporingsambtenaar identiteiten controleren, proces-verbaal opmaken, waarschuwingen en boetes uitschrijven en personen staande houden als deze worden verdacht van een strafbaar feit. Daarnaast zijn de BOA’s aangewezen als toezichthouder voor een aantal wetten en regelgeving. Hiervoor kunnen ze gebruik maken van speciale bevoegdheden, zoals het (zonder toestemming) betreden van een terrein of foto’s nemen.

Gemert-Bakel heeft gastvrijheid hoog in het vaandel staan. Onze BOA’s proberen te helpen, mensen van dienst te zijn en voeren hun taken zoveel mogelijk gastvrij uit om het voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken. Menselijkheid en vriendelijkheid staat bij en voorop. Mensen informeren, te woord staan én aanspreken hoort daarbij. Ongewenst gedrag veranderen in gewenst gedrag, is een belangrijk uitgangspunt.

Onze BOA’s zijn herkenbaar aan hun blauwe of groene uniform met logo’s van de handhaving. Krijgt u te maken met een BOA in een onherkenbaar uniform, dan hebben ze legitimatiepasjes om te bewijzen dat ze een BOA van de gemeente zijn. Deze laten ze uit zich zelf zien, maar u mag daar ook altijd om vragen. De BOA verplaatst zich lopend, fietsend of in de auto. Onze BOA’s kunnen 24 uur per dag ingezet worden als het werk hierom vraagt.

Naast onze vaste BOA’s die in dienst zijn voor onze gemeente, kunt u ook vrijwillige BOA’s en studenten tegenkomen. Onze gemeente zet zich in voor de BOA’s van de toekomst en wil daarom goede begeleiding in de praktijk bieden. Mocht u hier ooit vragen over hebben, spreek de BOA dan aan.

Onze BOA’s zijn voornamelijk op straat te vinden en kunnen uw melding in ontvangst nemen als u ze aanspreekt. Op deze wijze kunnen we snel en effectief reageren op problemen die u ervaart. U kunt uw melding mailen naar het algemene e-mailadres van de gemeente gemeente@gemert-bakel.nl.

Voor meldingen voor de handhaving kunt u, tijdens kantoortijden, bellen met 0492-378 500.

Buiten kantoortijden kunt u bellen met 0900-8844, dit is het algemene politienummer. Zij staan in contact met onze boa’s en kunnen uw melding doorgeven.

Hebt u een melding die betrekking heeft op een bedrijf? Bel dan met  de Milieu Klachten Centrale 073-681 28 21. Zij verzamelen voor ons alle klachten over bedrijven, geluids- en geuroverlast.