Veiligheid

Veiligheid is een basisvoorwaarde voor een aantrekkelijk en leefbaar Gemert-Bakel. Gemert-Bakel moet niet alleen veilig zijn, mensen moeten zich ook veilig, welkom en vrij voelen. Een veilig Gemert-Bakel creëren we samen. Door gezamenlijke inspanning en integrale samenwerking zorgen we samen voor een leefbaar en veilig Gemert-Bakel, waarbij overlast en criminaliteit zo veel mogelijk wordt voorkomen. De gemeente voert hierbij de regie en werkt hierbij samen met haar veiligheidspartners aan het waarborgen en verbeteren van de veiligheidssituaties binnen Gemert-Bakel.

Voor een goede sturing en coördinatie op het complexe veiligheidsterrein wordt er iedere vier jaar door de gemeente een Veiligheidsplan opgesteld. Het Veiligheidsplan markeert prioriteiten, benoemt ambities en uitgangspunten, legt een basis voor lokale en bovenlokale samenwerking en biedt aanknopingspunten voor monitoring, bijsturing en verantwoording. Ook wordt op hoofdlijnen beschreven welke inspanningen en acties al worden ondernomen en nodig zijn om onze ambities te realiseren.