default iconVeiligheid

Veiligheid is een basisvoorwaarde voor een aantrekkelijk en leefbaar Gemert-Bakel. Gemert-Bakel moet niet alleen veilig zijn, mensen moeten zich ook veilig, welkom en vrij voelen. Een veilig Gemert-Bakel creëren we samen. Door gezamenlijke inspanning en integrale samenwerking zorgen we samen voor een leefbaar en veilig Gemert-Bakel, waarbij overlast en criminaliteit zo veel mogelijk wordt voorkomen. De gemeente voert hierbij de regie en werkt hierbij samen met haar veiligheidspartners aan het waarborgen en verbeteren van de veiligheidssituaties binnen Gemert-Bakel.

Voor een goede sturing en coördinatie op het complexe veiligheidsterrein wordt er iedere vier jaar door de gemeente een Veiligheidsplan opgesteld. Het Veiligheidsplan markeert prioriteiten, benoemt ambities en uitgangspunten, legt een basis voor lokale en bovenlokale samenwerking en biedt aanknopingspunten voor monitoring, bijsturing en verantwoording. Ook wordt op hoofdlijnen beschreven welke inspanningen en acties al worden ondernomen en nodig zijn om onze ambities te realiseren.

Melden

Melden

Heeft u vragen, opmerkingen, een gevoel van onveiligheid of komt u anderszins graag in contact met het team Veiligheid? Aarzel dan niet om contact op te nemen! U kunt contact opnemen door te bellen naar het telefoonnummer 0492-378500 of door te mailen naar veiligheid@gemert-bakel.nl

Indien u het gevoel heeft dat iemand anders de regels overtreedt, u heeft hier vragen over of wil dit melden, neem dan contact op met het team Toezicht en Handhaving

Liever anoniem melden? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem. Bel naar het telefoonnummer 0800-7000 of ga naar de website.

WhatsApp-groepen

In iedere kern van onze gemeente zijn WhatsApp-groepen actief. In WhatsApp-groepen delen inwoners actuele en concrete veiligheidsinformatie over hun eigen buurt met elkaar. Inwoners organiseren en beheren deze WhatsApp-groepen zelf. Zowel de gemeente als de Politie faciliteren en ondersteunen deze vorm van burgerparticipatie van harte.

Zelf een WhatsApp-groep opzetten? Iedere kern heeft een eigen contactpersoon. Neem hier contact mee op! Deze persoon helpt u verder bij het opzetten en registreren van de WhatsApp-groep.

Contactpersonen WhatsApp groepen

Meer informatie

Heb je andere vragen over de Whatsapp-groepen of over veiligheid in het algemeen? Dan kun je mailen naar veiligheid@gemert-bakel.nl of bellen naar telefoonnummer 0492-378500 en vragen naar de ambtenaar openbare orde en veiligheid.

Politie

Spoed? Bel dan direct 112!

Geen spoed, wel Politie? Bel dan 0900-8844.

Onze gemeente kent vijf wijkagenten, met ieder hun eigen werkgebied. Weten wie uw wijkagent is? 

 • Martijn Stevens, Gemert-centrum en De Mortel;
 • Rens Kanters, Gemert-Noord, Handel en Elsendorp;
 • Rene Jansen en Nanique Baltussen, Gemert-Oost;
 • Annemarie Meulensteen, Bakel, Milheeze en De Rips.
Brandweer

Spoed? Bel dan direct 112!

Goed spoed, wel Brandweer? Bel dan 0900-0904.

Peelland Interventie Team (PIT)

Het Peelland Interventie Team (PIT) is een interventieteam onder de regie van de zes Peelgemeenten; Gemert-Bakel, Asten, Deurne, Helmond, Laarbeek en Someren, waarbij de aansturing op één centraal punt ligt. Het PIT speelt een belangrijke rol bij de integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit, handhavingsknelpunten en bij overlast.

Het team kijkt naar brandveiligheid, boekhouding, illegale bewoning, vergunningen, inschrijving BRP (Basisregistratie Personen), mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude en andere overtreding van wet- en regelgeving.

Informatie en tips

Melden bij het Peelland Interventie Team? Dat kan! Bel naar het telefoonnummer 0492-587903 of mail naar info@pitteam.nl. Let op: meldingen worden vertrouwelijk behandeld!

Storm

Acuut gevaar bel dan 112

Is er sprake van acuut gevaar voor mens en dier, bel dan de brandweer via telefoonnummer 112.

Voorbeeld acuut gevaar:

 • Instortingsgevaar
Geen acuut gevaar

Is er geen sprake van acuut gevaar, meld het bij de gemeente wanneer het gaat om schade aan de openbare ruimte.

Voorbeelden niet acuut gevaar:

 • Omgevallen boom in de berm

Is er geen acuut gevaar en heb je schade aan je woning of bedrijf, onderneem dan zelf actie of bel een gespecialiseerd bedrijf. Eventuele schade kun je verhalen bij je verzekering.

Voorbeeld eigen handelen:

 • Omgevallen boom in je tuin
Geen spoed, wel brandweer bel dan 0900-0904

Is er geen sprake van acuut gevaar, maar je hebt de brandweer wel nodig? Bel dan naar telefoonnummer 0900-0904.

Voorbeelden:

 • Losgeraakte dakbedekking of gevelplaten
 • Boom dreigt over de openbare weg te vallen
Meld bij de gemeente

Stormschade - Wie bel ik?

Wateroverlast

Acuut gevaar bel dan 112

Is er sprake van acuut gevaar voor mens of dier, bel dan de brandweer via telefoonnummer 112.

Voorbeeld acuut gevaar:

 • Je kunt jezelf niet in veiligheid brengen
Geen spoed, wel brandweer bel dan 0900-0904

Er is geen acuut gevaar, maar je hebt de brandweer wel nodig? Bel dan naar telefoonnummer 0900-0904.

Voorbeelden geen acuut gevaar:

 • Er is risico op kortsluiting of brand
 • Losliggende putdeksels op de weg
Geen acuut gevaar

Als je woning of bedrijf blijft onderlopen als gevolg van verstopte riolering of afwatering in de openbare ruimte, meld het dan bij je gemeente.

Voorbeeld geen acuut gevaar:

 • Verstopte riolering of afwatering in de straat

Is er geen acuut gevaar en heb je schade aan je woning of bedrijf, onderneem dan zelf actie of bel een gespecialiseerd bedrijf. Eventuele schade kun je verhalen bij je verzekering.

Voorbeelden eigen handelen:

 • Verstopte riolering in huis
 • Ondergelopen ruimtes
Meld bij de gemeente

Wateroververlast - Wie bel ik?