Natuurbranden

Een natuurbrand is een natuurgebied, zoals een bosgebied, heidegebied, duingebied of veengebied dat in brand staat. Bosbrand is de bekendste vorm van natuurbrand, omdat het de heftigste en meest zichtbare vorm is.

Binnen onze gemeente hebben we een groot aaneengesloten natuurgebied genaamd natuurgebied de Stippelberg.

Factsheets

Natuurbrandfase

De brandweer en natuurorganisaties werken met twee natuurbrandfasen om aan te geven in welke risicofase de kans op natuurbrand zich bevindt. Fase 'regulier risico' (1) is zoals altijd: wees voorzichtig met vuur in de natuur. Bij fase 'extra alert' (2) vragen we inwoners en recreanten om extra alert te zijn op het ontstaan van (natuur)brand. Op de website van Natuurbrandrisicoexterne-link-icoon kun je zien welke fase in jouw regio geldt. 

Tips om een natuurbrand te voorkomen

  • Ben voorzichtig met open vuur in of vlakbij de natuur. Een vuurkorf stoken of barbecueën mag vaak alleen op speciale picknick- en vuurplaatsen of met toestemming van de terreineigenaar op een ruim verharde of zanderige ondergrond. 
  • Houd bij vuur stoken of barbecueën blusmiddelen bij de hand: een emmer water, een tuinslang, brandblusser of blusdeken.
  • Maak in droge periodes nooit open vuur.
  • Rook niet in de natuur, zeker niet wanneer het droog is. 
  • Gooi afval in de daarvoor bestemde bakken. Afval kan de oorzaak zijn van brand. Een glazen fles waar de zon op schijnt kan als vergrootglas werken en droge planten of gras in brand krijgen.
  • Parkeer je auto (met hete katalysator) niet in hoog en droog gras.
  • Ben extra alert bij heide en dennenbos. 
  • Houd je aan de geldende regels in het natuurgebied, de gemeente of vakantieverblijf. Kijk op de website van Natuurbrandrisicoexterne-link-icoon voor het actuele risico. 

Op de website van de brandweer vind je meer informatie.externe-link-icoon