safety-emergency iconOndermijning

Ondermijnende criminaliteit

Voorbeelden van ondermijning zijn:

  • Overbewoning
  • Woonadresfraude
  • Uitkeringsfraude
  • Gebruiken van panden anders dan waarvoor deze zijn bedoeld (bestemmingsplanmatig gebruik)
  • kweken van hennep
  • Drugshandel
  • Geld witwassen

Heeft u het gevoel dat er iets niet klopt of ziet u iets verdacht? Dit kunt u melden bij 'Misdaad Anoniem Melden' via www.meldmisdaadanoniem.nl of bel naar 0800-7000.

Peelland Interventie Team (PIT)

Het Peelland Interventie Team (PIT) is een interventieteam onder de regie van de zes Peelgemeenten; Gemert-Bakel, Asten, Deurne, Helmond, Laarbeek en Someren, waarbij de aansturing op één centraal punt ligt. Het PIT speelt een belangrijke rol bij de integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit, handhavingsknelpunten en bij overlast.

Het team kijkt naar brandveiligheid, boekhouding, illegale bewoning, vergunningen, inschrijving BRP (Basisregistratie Personen), mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude en andere overtreding van wet- en regelgeving.

Informatie en tips

Melden bij het Peelland Interventie Team? Dat kan! Bel naar het telefoonnummer 0492-587903 of mail naar info@pitteam.nl. Let op: meldingen worden vertrouwelijk behandeld!