Bouwrijp maken woningbouwproject de Berken in Milheeze

17 juni 2024
Inwoners

Op 17 juni 2024 is aannemer Vissers Ploegmakers voor de gemeente gestart met het bouwrijp maken van het woningbouwproject De Berken in Milheeze. Het woningbouwproject bevindt zich aan de noordzijde van het dorp. Hier is ruimte voor de realisatie van in totaal 32 woningen.

Er wordt gestart met het verrichten van de grondwerkzaamheden zoals de grond afvlakken en het aanleggen van het riool. Daarna worden de aansluitingen voor de nutsvoorzieningen aangebracht, zoals de aansluitingen voor elektra, water en glasvezel. Na deze werkzaamheden kan de bouw van de woningen van start gaan. 

Woningen voor elk wat wils 

Binnen het woningbouwproject worden diverse woningen gebouwd, van koop tot sociale woningbouw. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor particulieren om zelf hun eigen woning te bouwen, ook binnen het concept Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Bij CPO treedt een kandidaat-koper samen met haar toekomstige buren op als ontwikkelaar van het project. Hoe de woningen er van binnen én buiten uit komen te zien, wordt mede door de toekomstige bewoners bepaald. Dit concept is uniek voor de gemeente Gemert-Bakel, aangezien woningbouw tot dusver alleen was weggelegd voor projectontwikkelaars of woningbouwcorporaties. Een nieuw initiatief waar we als vooruitstrevende gemeente graag aan meewerken. De loting voor de 1e fase van het plangebied De Berken heeft plaatsgevonden op 17 april 2024 waarbij 14 kavels zijn uitgeven voor tweekappers en vrijstaande woningen.

Wethouder Wonen, Hanneke Coppens: “Ik ben blij dat we gestart zijn met het bouwrijp maken van de Berken. Van zelfbouw tot sociale woningbouw krijgt hier een plek. Een plan waar Milheeze met smart op heeft gewacht!”

Wonen in het groen

Het project is vernoemd naar het historisch zandpad wat zich hier bevindt. Het projectgebied was vroeger een akker met grote hoogteverschillen, dat is te zien aan de kronkeling in de kavels en de zuidelijke weg. In de noordelijke punt komt een wadi te liggen, die niet alleen dient voor de woningen in het project, maar ook een waterberging zal worden voor Milheeze-Noord.

Wethouder Coppens: "Over een aantal jaren kunnen we door een mooie nieuwe en groene buurt lopen over het historische zandpad, want dat blijft in het project behouden.” 

Woningbouw ambitie

De komende tien jaar bouwen we samen 2400 woningen in Gemert-Bakel, voor onze eigen inwoners, voor werknemers én voor de regio. Het college van Burgemeester en Wethouders wil dat er vooral voldoende betaalbare huur- en koopwoningen voor alle doelgroepen gebouwd worden. Het plan ‘De Berken in Milheeze’ komt tegemoet aan deze ambitie.