Centrumplan Gemert 2022-2032

20-10-2020
De eerste stap in centrumplan Gemert 2022-2032 is gezet met de nota van uitgangspunten en randvoorwaarden zoals de gemeenteraad die recent heeft vastgesteld. Alle tussentijdse stappen worden hier gepubliceerd, zodat u op de hoogte blijft van de vorderingen. De 2e stap is het stedenbouwkundig en ruimtelijk programma van eisen en daarna volgt het verkeersplan.

PDFNota van uitganspunten en randvoorwaarden

Betrokkenheid inwoners
Er hebben al veel inloopmomenten plaatsgevonden waarbij inwoners hun mening konden geven. Ook zijn diverse inwoners lid van een werkgroep. Wij stellen uw belangstelling en interesse op prijs. Uw reactie is altijd welkom, per email of mondeling. U kunt een bericht sturen naar gemeente@gemert-bakel.nl. Deze reacties worden anoniem doorgeleid naar de stuurgroep en gemeenteraad. Wilt u in gesprek over het centrumplan? Stuur dan een email naar gemeente@gemert-bakel.nl, t.a.v. Jacqueline van ’t Hof. Er wordt dan contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak met inachtneming van de corona-maatregelen.

Stuurgroep Gemert-centrum
De opsteller van het centrumplan is de stuurgroep Gemert-centrum. De gemeente faciliteert hierbij.

Op de foto de leden van de stuurgroep Gemert-centrum, v.l.n.r. Dieter Janssen (voorzitter), Gijs Verhagen (trekker werkgroep marketing en communicatie), Bas van de Laar (trekker werkgroep vastgoed), Frank Vermunt (trekker werkgroep evenementen), Marinke Goosen (centrummanager), Remko Boesveld (trekker werkgroep sfeer en beheer), Harrie Wijn (voorzitter Ondernemersvereniging Gemert) en wethouder Inge van Dijk (trekker werkgroep publieke ruimte).