Centrumplan Gemert 2022-2032

20 oktober 2020
De eerste stap in centrumplan Gemert 2022-2032 is gezet met de nota van uitgangspunten en randvoorwaarden zoals de gemeenteraad die recent (1 oktober 2020) heeft vastgesteld. Alle tussentijdse stappen worden hier gepubliceerd, zodat u op de hoogte blijft van de vorderingen. 

PDFNota van uitgangspunten en randvoorwaarden

Betrokkenheid inwoners
Er hebben al veel inloopmomenten plaatsgevonden waarbij inwoners hun mening konden geven. Ook zijn diverse inwoners lid van een werkgroep. Wij stellen uw belangstelling en interesse op prijs. Uw reactie is altijd welkom, per email of mondeling. U kunt een bericht sturen naar gemeente@gemert-bakel.nl. Deze reacties worden anoniem doorgeleid naar de stuurgroep en gemeenteraad. Wilt u in gesprek over het centrumplan? Stuur dan een email naar gemeente@gemert-bakel.nl, t.a.v. Ido Cranen en Jolanda van Rooy. Er wordt dan contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak met inachtneming van de corona-maatregelen.

Stuurgroep Gemert-centrum
De opsteller van het centrumplan is de stuurgroep Gemert-centrum. De gemeente faciliteert hierbij.

Stuurgroep Gemert-centrum, de opsteller van het centrumplan.

Op de foto de leden van de stuurgroep Gemert-centrum, v.l.n.r. Dieter Janssen (voormalig voorzitter), Gijs Verhagen (trekker werkgroep marketing en communicatie), Bas van de Laar (trekker werkgroep vastgoed), Frank Vermunt (trekker werkgroep evenementen), Marinke Goosen (centrummanager), Remko Boesveld (trekker werkgroep sfeer en beheer), Harrie Wijn (voorzitter Ondernemersvereniging Gemert) en wethouder Inge van Dijk (trekker werkgroep publieke ruimte).

9 februari 2021
Op 4 november 2020 heeft de gemeenteraad haar wensen en bedenkingen meegegeven voor het ruimtelijk- en stedenbouwkundig programma van eisen vastgesteld én de opzet voor het verkeersplan. De besproken thema’s zijn o.a.: Kompark, Bypass, herontwikkeling Vd Ackerterrein, De Vondellaan, centraal parkeren, OV-HUB, afsluiten hoofdstraat.

PDFOplegger stedenbouwkundig en ruimtelijk programma van eisen.pdf

PDFStedenbouwkundig programma van eisen en wensen.pdf

PDFOpzet verkeersplan Gemert-centrum.pdf


Op 27 januari 2021 heeft het college de raadsleden geïnformeerd over de voortgang van het ruimtelijk- en stedenbouwkundig plan incl. verkeer. Op 11 februari a.s. informeert het college de raad hierover opnieuw, zodat de raadsleden een goed inzicht krijgen in de voorliggende tekeningen, alvorens daarover besluitvorming plaatsvindt. De gemeenteraad vergadert hierover op 24 februari (commissie ruimte en mobiliteit – voorbereiding besluitvorming) en op 18 maart (raadsvergadering – besluitvorming).

PDFCentrumplan op hoofdlijnen 2022-2032.pdf

PDFGemeentepagina 2 maart 2021 (wk9).pdf