document iconCommissie bezwaarschriften

De commissie voor de bezwaarschriften adviseert het bestuursorgaan over ingediende bezwaarschriften. Nadat een bezwaarschrift is ingediend wordt meestal een hoorzitting gehouden, waarin partijen de gelegenheid krijgen om hun bezwaren nader toe te lichten.

Deze hoorzittingen zijn openbaar en kunt u dus bijwonen. Als de hoorzitting om specifieke redenen niet openbaar is, dan wordt dat in de agenda aangegeven. De hoorzittingen worden normaal gesproken op woensdagochtenden gehouden in het gemeentehuis van Laarbeek of in het gemeentehuis van Gemert-Bakel. De locatie en het tijdstip van de hoorzitting staan vermeld in de agenda.

Agenda commissievergadering

Datum Tijd Onderwerp Locatie Openbaar/
Niet openbaar
01-02-2023 09.30-10.00 u

Het besluit van 24 oktober 2022 tot het weigeren van een omgevingsvergunning voor het kappen van een boom op de locatie Heereveldseweg 70 in Handel.

Gemert Openbaar
01-02-2023 10.00-10.30 u

Het besluit van 15 juli 2022 tot het afwijzen van de aanvraag voor begeleiding op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015)

Gemert Niet Openbaar

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het algemene telefoonnummer: 0492 378 500, of een mail naar commissiebezwaarschriften@gemert-bakel.nl.