Commissie bezwaarschriften

De commissie voor de bezwaarschriften adviseert het bestuursorgaan over ingediende bezwaarschriften. Nadat een bezwaarschrift is ingediend wordt meestal een hoorzitting gehouden, waarin partijen de gelegenheid krijgen om hun bezwaren nader toe te lichten.

Deze hoorzittingen zijn openbaar en kunt u dus bijwonen. Als de hoorzitting om specifieke redenen niet openbaar is, dan wordt dat in de agenda aangegeven. De hoorzittingen worden normaal gesproken op woensdagochtenden gehouden in het gemeentehuis van Laarbeek of in het gemeentehuis van Gemert-Bakel. De locatie en het tijdstip van de hoorzitting staan vermeld in de agenda.

Agenda commissievergadering

Woensdagochtend 24 juli 2024 om 09:30 uur in het gemeentehuis te Gemert in de Raadzaal J0.03.

Tijd

Openbaar / Niet openbaar

09.30 uur tot 10.00 uurHet besluit van 18 maart 2024 tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het oprichten van een schietpaal gedurende de periode van 10 jaar op de locatie Kasteellaan 1 in Gemert.Openbaar
10.00 uur tot 10.30 uurHet besluit van 15 februari 2024 waarbij is besloten dat er geen grond is voor de op 1 december 2023 ingediende ingebrekestelling en dien ten gevolge ook geen dwangsom kan worden verbeurd.Niet openbaar

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het algemene telefoonnummer: 0492 378 500, of een mail naar commissiebezwaarschriften@gemert-bakel.nl.