document iconCommissie bezwaarschriften

De commissie voor de bezwaarschriften adviseert het bestuursorgaan over ingediende bezwaarschriften. Nadat een bezwaarschrift is ingediend wordt meestal een hoorzitting gehouden, waarin partijen de gelegenheid krijgen om hun bezwaren nader toe te lichten.

Deze hoorzittingen zijn openbaar en kunt u dus bijwonen. Als de hoorzitting om specifieke redenen niet openbaar is, dan wordt dat in de agenda aangegeven. De hoorzittingen worden normaal gesproken op woensdagochtenden gehouden in het gemeentehuis van Laarbeek of in het gemeentehuis van Gemert-Bakel. De locatie en het tijdstip van de hoorzitting staan vermeld in de agenda.

Agenda commissievergadering

Woensdagochtend 30 augustus 2023 om 09:30 uur in het gemeentehuis te Laarbeek in de Commissiekamer 2.03.

Tijd

 

Openbaar / Niet openbaar

09:30 uur
10:00 uur

Het besluit van 5 juni 2023 om bestuursdwang toe te passen om de woning en de bedrijfspanden op het perceel Bosven 7 in Mariahout te sluiten. Openbaar

 

   

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het algemene telefoonnummer: 0492 378 500, of een mail naar commissiebezwaarschriften@gemert-bakel.nl.