Doodgeboren kind, aangifte

U doet aangifte in de gemeente waar uw kind is geboren. Er wordt een akte van een levenloos geboren kind opgemaakt. Dit is een overlijdensakte. U kunt uw levenloos geboren kindje laten opnemen in de Basisregistratie Personen (BRP).
Om aangifte te doen moet u een afspraak maken. Dit kan online of telefonisch.

Uitleg

Levenloos geboren, zwangerschap 24 weken of langer

Als uw kind levenloos geboren is na een zwangerschap van 24 weken of langer, moet u aangifte doen.

Levenloos geboren, zwangerschap korter dan 24 weken

Als uw kind levenloos geboren is na een zwangerschap die korter is dan 24 weken, kiest u zelf of u aangifte wilt doen. U moet wel aangifte doen als uw kind begraven of gecremeerd wordt.

Levend ter wereld, overleden kort na de geboorte

Als uw kind binnen 3 dagen na de geboorte is overleden, moet u van de geboorte en van het overlijden aangifte doen. Er worden dan een akte van geboorte en een akte van overlijden opgemaakt.

Wie mogen aangifte doen:

  • één van de ouders
  • iemand die bij de geboorte aanwezig was, bijvoorbeeld een vriend of familielid
  • medewerkers van het ziekenhuis
  • een begrafenisondernemer

Wanneer doet u aangifte?

De begrafenis of de crematie mag pas plaatsvinden na de aangifte. Daarom wordt meestal binnen een paar dagen aangifte gedaan. Voor een kind dat binnen 3 dagen na de geboorte overlijdt, geldt een aangiftetermijn van 3 dagen.

Meenemen

Naar de afspraak neemt u het volgende mee:

  • geldig identiteitsbewijs van degene die aangifte doet
  • B-envelop met daarin gegevens van de arts over uw levenloos geboren kind
  • verklaring van overlijden, afgegeven door de behandelend arts
ProductKosten
Overlijdensakte€ 16,60

Registratie BRP

U kunt uw levenloos geboren kindje laten opnemen in de Basisregistratie Personen (BRP). Na registratie staat uw kind vermeld in uw persoonslijst en is het ook terug te vinden op mijnoverheid.nl. Registratie gebeurt alleen op verzoek van de ouder(s), het is niet verplicht. Iedere ouder moet voor zichzelf een verzoek indienen om uw levenloos geboren kindje laten opnemen in de Basisregistratie Personen (BRP)externe-link-icoon