Geboorte, trouwen en overlijden

Geboorteaangifte

Na de geboorte van uw kind moet u binnen 3 dagen aangifte van de geboorte doen bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het kind is geboren. De dag van geboorte telt niet mee.

Lees meer

Registratie levenloos geboren kind

Vanaf 4 februari 2019 kun je als vader of moeder van een levenloos geboren kind jouw kindje laten opnemen in de Basisregistratie Personen (BRP). Na registratie staat je kindje vermeld in jouw persoonslijst en is het ook terug te vinden op

Lees meer

Doodgeboren kind, aangifte

U doet aangifte in de gemeente waar uw kind is geboren. Er wordt een akte van een levenloos geboren kind opgemaakt. Dit is een overlijdensakte. U kunt uw levenloos geboren kindje laten opnemen in de Basisregistratie Personen (BRP).

Levenloos geboren, zwangerschap 24 weken of langer
Als uw kind levenloos geboren is na een zwangerschap van 24 weken of langer, moet u aangifte doen.

Levenloos geboren, zwangerschap korter dan 24 weken
Als uw kind levenloos geboren is na een zwangerschap die korter is dan 24 weken, kiest u zelf of u aangifte wilt doen. U moet wel aangifte doen als uw kind begraven of gecremeerd wordt.

Levend ter wereld, overleden kort na de geboorte
Als uw kind binnen 3 dagen na de geboorte is overleden, moet u van de geboorte en van het overlijden aangifte doen. Er worden dan een akte van geboorte en een akte van overlijden opgemaakt.

Wie mogen aangifte doen:

 • één van de ouders
 • iemand die bij de geboorte aanwezig was, bijvoorbeeld een vriend of familielid
 • medewerkers van het ziekenhuis
 • een begrafenisondernemer

Wanneer doet u aangifte?
De begrafenis of de crematie mag pas plaatsvinden na de aangifte. Daarom wordt meestal binnen een paar dagen aangifte gedaan. Voor een kind dat binnen 3 dagen na de geboorte overlijdt, geldt een aangiftetermijn van 3 dagen.

Meenemen
Om aangifte te doen moet u een afspraak maken. Dit kan online of  telefonisch via 0492-378 500. Naar de afspraak neemt u het volgende mee:

 • geldig identiteitsbewijs van degene die aangifte doet
 • B-envelop met daarin gegevens van de arts over uw levenloos geboren kind
 • verklaring van overlijden, afgegeven door de behandelend arts

Legeskosten 2017: overlijdensakte € 12,90

 

 

Lees meer

Huwelijk en geregistreerd partnerschap

Trouwen of het aangaan van een geregistreerd partnerschap is een bijzondere gebeurtenis. De gemeente helpt u graag om hier een persoonlijke en onvergetelijke dag van te maken. Niet alleen paren uit Gemert-Bakel, maar ook van buiten de gemeente zijn van harte welkom!

Voorbereiding
Kies allereerst een datum en leg deze zo snel mogelijk vast bij de gemeente om teleurstelling te voorkomen. U ontvangt hiervan een bevestiging. Tevens ontvangt u dan informatie over huwelijk of partnerschapsregistratie

Melding voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap (voorheen: aangifte huwelijk of geregistreerd partnerschap).

Als u de datum van huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft doorgegeven, ontvangt u naast de nodige informatie het formulier “melding voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap”. Het is belangrijk dat dit formulier goed en volledig ingevuld en voorzien van de nodige handtekeningen wordt teruggestuurd naar de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Belangrijk!

 1. De melding voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap is, gerekend vanaf de datum van ontvangst door de ambtenaar van de burgerlijke stand, één jaar geldig.
 2. Er dienen minimaal 14 dagen te liggen tussen de datum van ontvangst van de melding voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap en de huwelijkssluiting of de partnerschapsregistratie.
 3. Melding voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt gedaan in de gemeente waar de huwelijkssluiting of de partnerschapsregistratie plaatsvindt.
 4. Woont u beiden niet in Nederland maar u en/of uw partner bezit de Nederlandse nationaliteit, dan kunt u alleen in de gemeente 's-Gravenhage melding doen van uw voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Locaties
Het Parochiehuis in Bakel en de trouwzaal in het gemeentehuis in Gemert zijn de vaste locaties. U kunt echter op bijna elke locatie in Gemert-Bakel een huwelijk of geregistreerd partnerschap sluiten. Daarvoor moeten beide partners een formulier invullen dat ook door de locatiebeheerder moeten worden ondertekend. Dit ontvangt u van de gemeente.

Kosten 2017
De kosten zijn afhankelijk van datum, tijdstip en locatie:

Gemeentehuis en Parochiehuis

maandag t/m vrijdag

09.00-17.00 uur

€ 329,50

maandag t/m vrijdag

17.00-21.00 uur

€ 369,65

zaterdag

09.00-17.00 uur

€ 563,90

zaterdag

17.00-21.00 uur

€ 625,90

zon- en feestdagen

09.00-16.00 uur

€ 678,60

Op locatie

maandag t/m vrijdag

09.00-17.00 uur

 € 560,65

maandag t/m vrijdag

17.00-21.00 uur

€ 585,35

zaterdag

09.00-17.00 uur

€ 780,40

zaterdag

17.00-21.00 uur

€ 866,25

zon- en feestdagen

09.00-16.00 uur

€ 1023,80

Het trouw- of partnerboekje kost € 32,20

Een kosteloze voltrekking kan alleen in het gemeentehuis op maandagochtend om 08.00 en 08.30 uur. Buiten de partners mogen uitsluitend twee getuigen aanwezig zijn. Het is een zeer eenvoudige ceremonie, zonder toespraak. Voor een trouw- of partnerschapsboekje worden kosten in rekening gebracht.

Omzetten geregistreerd partnerschap naar huwelijk
Meer informatie vindt u hier.

Buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand Gemert-Bakel

Groepsfoto BABS (Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand)

Pieter Reijnders      Annemarie Verschuren      Joost Meulendijks      
Pieter Reijnders                    Annemarie Verschuren           Joost Meulendijks

Anne-Marieke van Beurden      Willy Rovers      Anneke Verspaget
Anne-Marieke van Beurden    Willy Rovers                          Anneke Verspaget

 

Lees meer

Geregistreerd partnerschap, omzetten in huwelijk

Met een akte van omzetting kan uw geregistreerd partnerschap worden omgezet in een huwelijk.

Hierdoor eindigt het geregistreerd partnerschap en begint het huwelijk vanaf het tijdstip waarop de akte van omzetting in het register van huwelijken is opgemaakt. Voor kinderen die vóór de omzetting zijn geboren, wijzigt er niets in de familierechtelijke betrekkingen.

Inschrijving in register
De akte van omzetting wordt opgemaakt door een ambtenaar van de burgerlijke stand en daarna opgenomen in het register van huwelijken. De omzetting kan plaatsvinden in iedere gemeente in Nederland.

Woont u in het buitenland?
Woont u in het buitenland en heeft ten minste één van u de Nederlandse nationaliteit en wilt u een omzetting in Nederland, dan moet u dit doen in de gemeente Den Haag. U kunt daarvoor een afspraak maken bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag, afdeling Landelijke Taken.

Kosten
De kosten van de omzetting zijn afhankelijk van de te overleggen stukken en een eventuele ceremonie. Deze vindt u in de actuele legesverordening.

Lees meer

Ontbinding huwelijk of geregistreerd partnerschap

U kunt bij de gemeente geen verzoek tot een ontbinding van het huwelijk (echtscheiding) of geregistreerd partnerschap indienen. Hiervoor schakelt u een advocaat in.

Lees meer

Verklaring van huwelijksbevoegdheid

Woont u in Nederland en wilt u in een ander land trouwen? Dan heeft u soms een document nodig waarin staat dat u nog niet getrouwd bent en dat u en uw partner volgens de Nederlandse wet met elkaar mogen trouwen. Dat document heet een huwelijksbevoegdheidsverklaring. U heeft deze verklaring alleen nodig als hier specifiek om wordt gevraagd.

Waar vraagt u de verklaring aan?
Als tenminste één van u de Nederlandse nationaliteit heeft, en:

 • als u in Nederland  woont: de ambtenaar van de burgerlijke stand van uw woonplaats.
 • als u in Nederland heeft gewoond: door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente vanwaar uit u naar het buitenland bent vertrokken
 • als u niet in Nederland woont en nooit heeft gewoond: het hoofd van de diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van Nederland in het land waar het huwelijk wordt voltrokken.

Aanvragen

Persoonlijk

Om de verklaring persoonlijk aan te vragen moet u een afspraak maken. Dit kan online of  telefonisch via 0492-378 500.

Als u zelf een verklaring komt aanvragen, neem dan mee:

 • een geldig legitimatiebewijs van u en uw partner

 • eventueel de brief van de instantie waarin om de verklaring wordt gevraagd

Schriftelijk

Om een verklaring van huwelijksbevoegdheid schriftelijk aan te vragen stuurt u een brief met een kopie van de geldige legitimatiebewijzen van u en uw partner op. Wij sturen u vervolgens de verklaring toe. Voor de betaling ontvangt u een factuur.

Let op:

 • Zijn de noodzakelijke gegevens voor uw huwelijk niet geregistreerd in Basisregistratie Personen (BRP)? Dan kan worden gevraagd naar de volgende documenten:
  • Een recent afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner.
  • Bent u eerder getrouwd geweest? Dan heeft u een bewijs nodig dat u niet meer getrouwd bent. Bijvoorbeeld een recent afschrift van een echtscheidingsakte of een overlijdensakte (laatste partner). Lees hier meer over bij Burgerlijke stand, Uittreksel.*
  • Bent u verhuisd naar het buitenland of woont één van u in het buitenland? Dan heeft u ook een recent afgegeven verklaring van officiële woonplaats, nationaliteit of burgerlijke staat nodig.*
 • Bent u minderjarig of onder curatele gesteld? Regel dan eerst toestemming.

*Documenten uit het buitenland die niet in het Nederlands, Duits, Frans of Engels zijn opgesteld, moeten door een beëdigd vertaler in Nederland zijn vertaald in het Nederlands. Documenten uit bepaalde landen moeten een legalisatie of apostille hebben.

Hoe lang duurt het?

 • Bij een schriftelijke aanvraag duurt het ongeveer vijf werkdagen nadat de gemeente alle benodigde documenten heeft ontvangen.
 • Aan de balie krijgt u de verklaring direct mee als u alle benodigde documenten bij zich heeft.

Kosten:
Legeskosten 2017: € 22,80

 

http://www.denhaag.nl/web/contentViewCounter?contentid=154425

Lees meer

Overlijden, aangifte

Bij een overlijden maakt de gemeente waar de persoon is overleden een akte op. Dat geldt ook voor een doodgeboren kindje.

Voor de aangifte van overlijden moet u een afspraak maken. Dit kan online of  telefonisch via 0492-378 500. Bij de aangifte van overlijden wordt meestal ook een verlof tot begraving of crematie afgegeven. Daarom moet u meestal binnen zes werkdagen  na de dag van overlijden aangifte doen. In de praktijk doet de begrafenisondernemer vaak aangifte.

Meenemen:
U neemt naar de afspraak het volgende mee:

 • geldig identiteitsbewijs van degene die aangifte doet
 • B-envelop met daarin gegevens van de arts
 • verklaring van overlijden, afgegeven door de behandelend arts
Lees meer