Geboorte, trouwen en overlijden

Geboorteaangifte

Na de geboorte van uw kind moet u binnen 3 dagen aangifte van de geboorte doen bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het kind is geboren. De dag van geboorte telt niet mee.

Lees meer

Registratie levenloos geboren kind

U kunt als vader of moeder van een levenloos geboren kind uw kindje laten opnemen in de Basisregistratie Personen (BRP). Na registratie staat uw kindje vermeld in jouw persoonslijst en is het ook terug te vinden op mijnoverheid.nl.

Lees meer

Doodgeboren kind, aangifte

U doet aangifte in de gemeente waar uw kind is geboren. Er wordt een akte van een levenloos geboren kind opgemaakt. Dit is een overlijdensakte. U kunt uw levenloos geboren kindje laten opnemen in de Basisregistratie Personen (BRP).

Lees meer

Huwelijk en geregistreerd partnerschap

Trouwen of het aangaan van een geregistreerd partnerschap is een bijzondere gebeurtenis. De gemeente helpt u graag om hier een persoonlijke en onvergetelijke dag van te maken.

Lees meer

Geregistreerd partnerschap, omzetten in huwelijk

Met een akte van omzetting kan uw geregistreerd partnerschap worden omgezet in een huwelijk. Hierdoor eindigt het geregistreerd partnerschap en begint het huwelijk vanaf het tijdstip waarop de akte van omzetting in het register van huwelijken is opgemaakt.

Lees meer

Ontbinding huwelijk of geregistreerd partnerschap

U kunt bij de gemeente geen verzoek tot een ontbinding van het huwelijk (echtscheiding) of geregistreerd partnerschap indienen.

Lees meer

Verklaring van huwelijksbevoegdheid

Woont u in Nederland en wilt u in een ander land trouwen? Dan heeft u soms een document nodig waarin staat dat u nog niet getrouwd bent en dat u en uw partner volgens de Nederlandse wet met elkaar mogen trouwen. Dat document heet een huwelijksbevoegdheidsverklaring.

Lees meer

Overlijden, aangifte

Als een persoon overlijdt, moet dat worden doorgegeven aan de gemeente waarin de persoon is overleden. Dat geldt ook als het gaat om een doodgeboren kindje. 

Lees meer