Geregistreerd partnerschap, omzetten in huwelijk

Met een akte van omzetting kan uw geregistreerd partnerschap worden omgezet in een huwelijk. Hierdoor eindigt het geregistreerd partnerschap en begint het huwelijk vanaf het tijdstip waarop de akte van omzetting in het register van huwelijken is opgemaakt. Voor kinderen die vóór de omzetting zijn geboren, wijzigt er niets in de familierechtelijke betrekkingen.

Inschrijving in register

De akte van omzetting wordt opgemaakt door een ambtenaar van de burgerlijke stand en daarna opgenomen in het register van huwelijken. De omzetting kan plaatsvinden in iedere gemeente in Nederland.

Woont u in het buitenland?

Woont u in het buitenland en heeft ten minste één van u de Nederlandse nationaliteit en wilt u een omzetting in Nederland, dan moet u dit doen in de gemeente Den Haag. U kunt daarvoor een afspraak maken bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Den Haagexterne-link-icoon, afdeling Landelijke Taken.

Kosten

De kosten van de omzetting zijn afhankelijk van de te overleggen stukken en een eventuele ceremonie. Deze vindt u in de actuele legesverordeningexterne-link-icoon.