Geboorteaangifte

Na de geboorte van uw kind moet u binnen 3 dagen aangifte van de geboorte doen bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het kind is geboren. De dag van geboorte telt niet mee. Een weekeinde telt als één dag: wordt het kind bijvoorbeeld op donderdag geboren, dan kunt u het kind alsnog op maandag aangeven. Een officiële feestdag, aansluitend aan het weekend, telt bij de ene weekenddag. Dan mag u een kind dat op donderdag is geboren, op dinsdag nog aangeven. Regel het direct via de website van iBurgerzaken.

Digitaal geboorteaangifte regelen

Als u het kind bij de geboorte nog moet erkennen of als u bij de aangifte een achternaam kiest, hebben wij de handtekening van beide ouders nodig (dan moet u een afspraak maken voor de aangifte).

Let op: bij de online geboorteaangifte moet u als bijlage een verklaring van de verloskundige of de (huis)arts met de geboorteplaats en eventuele andere stukken - zoals een bewijs van een erkenning ongeboren vrucht - meesturen.

Wie doet aangifte?

  • De vader en/of de moeder.
  • Iemand anders die bij de geboorte aanwezig was

Als geen andere personen aanwezig waren bij de geboorte:

  • iemand bij wie de baby in de woning is geboren
  • het hoofd van het ziekenhuis of de kliniek waar de baby is geboren

Als er niemand is die het kind mag aangeven, dan doet een ambtenaar van de gemeente de aangifte. De burgemeester wijst de ambtenaar aan.

Een geboorteaangifte kan online en op afspraak.

Aangifte in het gemeentehuis

Wilt u de geboorteaangifte in het gemeentehuis komen doen, maak dan een afspraakexterne-link-icoon.

Let op: is het niet mogelijk om binnen 3 werkdagen de aangifte te doen? Bel dan naar het telefoonnummer 0492-378500.

  • Geldig identiteitsbewijsexterne-link-icoon van uzelf.
  • Afschrift van de erkenningsakte en/of akte van naamskeuze als deze voor de geboorte zijn opgemaakt. 
  • Trouw- of partnerschapsboekje, zodat de ambtenaar uw kind hierin kan bijschrijven (niet verplicht).
  • Bij duomoeders: eventueel de verklaring van Stichting Donorgegevens kunstmatige bevruchting.
  • Wilt u de achternaam van het kind nog kiezen? Dan moet ook de moeder aanwezig zijn bij de afspraak. 

Verwerking in de basisregistratie personen (BRP)

Met het ondertekenen van de akte is de geboorteaangifte een feit. De geboorte wordt vervolgens opgenomen in de BRP. U ontvangt hiervan nog een overzicht met de gegevens van uw kind en daarbij de vraag deze op juistheid te controleren.

Na de aangifte ontvangt u een bevestiging van de geboorteaangifte per post. Hierin staat ook het Burgerservicenummer (BSN) van uw kind. We vragen u deze gegevens op juistheid te controleren.

Legeskosten

ProductPrijs
Geboorteaangifte zonder afschrift€ 0
Geboorteaangifte met afschrift€ 16,60