Verklaring van huwelijksbevoegdheid

Woont u in Nederland en wilt u in een ander land trouwen? Dan heeft u soms een document nodig waarin staat dat u nog niet getrouwd bent en dat u en uw partner volgens de Nederlandse wet met elkaar mogen trouwen. Dat document heet een huwelijksbevoegdheidsverklaring. U heeft deze verklaring alleen nodig als hier specifiek om wordt gevraagd.
Om de verklaring persoonlijk aan te vragen moet u een afspraak maken.

Waar vraagt u de verklaring aan?

Als tenminste één van u de Nederlandse nationaliteit heeft, en:

 • als u in Nederland  woont: de ambtenaar van de burgerlijke stand van uw woonplaats.
 • als u in Nederland heeft gewoond: door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente vanwaar uit u naar het buitenland bent vertrokken
 • als u niet in Nederland woont en nooit heeft gewoond: het hoofd van de diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van Nederland in het land waar het huwelijk wordt voltrokken.

Aanvragen

Persoonlijk

Om de verklaring persoonlijk aan te vragen moet u een afspraak makenexterne-link-icoon. Dit kan online of via telefoonnummer 0492-378 500.

Als u zelf een verklaring komt aanvragen, neem dan mee:

 • een geldig legitimatiebewijs van u en uw partner
 • eventueel de brief van de instantie waarin om de verklaring wordt gevraagd

Schriftelijk

Om een verklaring van huwelijksbevoegdheid schriftelijk aan te vragen stuurt u een brief met een kopie van de geldige legitimatiebewijzen van u en uw partner op. Wij sturen u vervolgens de verklaring toe. Voor de betaling ontvangt u een factuur.

Let op:

 • Zijn de noodzakelijke gegevens voor uw huwelijk niet geregistreerd in Basisregistratie Personen (BRP)? Dan kan worden gevraagd naar de volgende documenten:

  • Een recent afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner.

  • Bent u eerder getrouwd geweest? Dan heeft u een bewijs nodig dat u niet meer getrouwd bent. Bijvoorbeeld een recent afschrift van een echtscheidingsakte of een overlijdensakte (laatste partner). Lees hier meer over bij Burgerlijke stand, Uittreksel.*

  • Bent u verhuisd naar het buitenland of woont één van u in het buitenland? Dan heeft u ook een recent afgegeven verklaring van officiële woonplaats, nationaliteit of burgerlijke staat nodig.*

 • Bent u minderjarig of onder curatele gesteld? Regel dan eerst toestemming.

*Documenten uit het buitenland die niet in het Nederlands, Duits, Frans of Engels zijn opgesteld, moeten door een beëdigd vertaler in Nederland zijn vertaald in het Nederlands. Documenten uit bepaalde landen moeten een legalisatie of apostille hebben.

Hoe lang duurt het?

 • Bij een schriftelijke aanvraag duurt het ongeveer vijf werkdagen nadat de gemeente alle benodigde documenten heeft ontvangen.
 • Aan de balie krijgt u de verklaring direct mee als u alle benodigde documenten bij zich heeft.

Kosten

ProductKosten
Verklaring van huwelijksbevoegdheid Nederlands€ 29