Draagvlak N279 zonder lange omleiding en uitvoering in 2x2 discussie waard

Afgelopen vrijdag 7 december hebben de Provinciale Staten het Inpassingsplan (PIP) voor de N279 Veghel – Asten vastgesteld. Met massale steun van duizenden inwoners en ondernemers zijn petities aangeboden om de Provinciale Staten te overtuigen van 2x2 baans op het bestaand tracé, zonder lange omleiding. 

Wethouder Van Dijk vervolgt: “We zijn teleurgesteld dat er niet voor 4 baans langs het kanaal is gekozen. Daarnaast is het ronduit ernstig dat de lange omleiding door de Bakelse Beemden toch door gaat. Het amendement dat was ingediend door de oppositie is niet overgenomen door de coalitie. Dat is ontzettend jammer. Het plan om de N279 te verbeteren had gewoon door kunnen gaan, maar dan zonder lange omleiding als Provinciale Staten akkoord gegaan waren met het voorstel (amendement). Bovendien hadden we bij de bewoners en ondernemers in de Bakelse Beemden en Dierdonk jarenlange zorg en stress weg kunnen nemen. Voor nu is dat tevergeefs. Maar samen met onze gemeenteraad gaan we bepalen hoe we verder gaan afhankelijk van wat juridisch mogelijk is. Inwoners en ondernemers die een zienswijze hebben ingediend, kunnen beroep aantekenen! Bakel en Dierdonk hebben zich zo massaal uitgesproken dat draagvlak voor de ‘N279 zonder lange omleiding én uitvoering in 2x2’ de discussie waard is.”

In een aparte raadsvergadering wordt besloten wat de aanpak van de gemeenteraad wordt. Dit zal uiterlijk 28 januari besproken worden. Zodra we de datum hebben, publiceren we dat.