N279

Om de doorstroming, veiligheid en leefbaarheid op en nabij de provinciale weg tussen Veghel en Asten te verbeteren, heeft de provincie vorig jaar gekozen voor een robuuste en toekomstvaste oplossing voor de N279, het voorkeursalternatief (vka). Alleen de gemeente Gemert-Bakel heeft niet ingestemd met dit vka.

De aanpak van de N279 houdt in dat:

  • de aansluitingen en kruisingen van de N279 ongelijkvloers worden gemaakt
  • de N279 voor nu grotendeels 2x1-baans blijft
  • bij Helmond wordt de N279 om de wijk Dierdonk gelegd
  • bij Veghel wordt het huidige tracé uitgebreid naar 2x2 rijstroken met gelijkvloerse aansluitingen. Hierbij worden de maatregelen zo aangelegd dat een eventuele verbreding naar 2x2 op termijn zonder veel extra investeringen mogelijk is.

In het coalitieakkoord staat: "Wij zijn en blijven van mening dat uitvoering van de N279 op het huidige tracé, in de uitvoering 2x2 rijbanen en met een hele ontsluiting in Bakel voor onze bereikbaarheid de beste oplossing is. Daar blijven wij ons dan ook voor inzetten zolang dat kan."

Wethouder Van Dijk heeft namens het college van Gemert-Bakel ingesproken tijdens de speciale themabijeenkomst over de N279 in het Provinciehuis op 23 november jl. Samen met 16 inwoners die ook inspraken. 

We zijn blij dat heel veel inwoners en ondernemers de petitie hebben ondertekend voor 2x2 baans op het bestaande tracé en tégen de lange omleiding op de website Petitie N279. De petities zijn op 7 december aangeboden aan de Provinciale Staten. Helaas zonder wijziging van het besluit als gevolg. Daarom heeft de gemeenteraad in januari 2019 besloten om beroep aan te tekenen bij de Raad van State tegen het vaststellen van het Provinciaal Inpassings Plan (PIP). Dit beroep wordt naar verwachting in het najaar van 2019 behandeld. Tot die tijd wordt niet begonnen met de uitvoering.

Berichten vanuit de media over de N279

2019
2018

Beroepen

Er zijn 69 beroepen aangetekend tegen het besluit van de provincie over het PIP. De beroepen gaan grofweg over vier onderwerpen:

  • de wens om de weg met 2x2 rijstroken aan te leggen in plaats van de geplande 2x1
  • de keuze voor de omleiding bij Dierdonk in plaats van het huidige tracé door Helmond
  • de gebruikte verkeerscijfers en
  • de effecten van de plannen op het milieu en woongenot.

De provincie heeft inmiddels haar verweerschrift gemaakt en bij de Raad van State ingediend. Naar verwachting vindt de zitting over de beroepen plaats in het najaar van 2019. Tot die tijd gaat de provincie niet over tot uitvoering. Wel gaat zij verder met de voorbereiding van de uitvoering.

Nieuwsbrief volgen over N279?

Wilt u de ontwikkelingen over de N279 goed blijven volgen? Abonneer u dan op de nieuwsbrief van de provincie. Ga dan naar de website van de Provincie Noord-Brabant. Er is net een nieuwe versie uit van december 2019. 

Digitaal het plan inzien?

Dat kan via de website van de Provincie Noord-Brabant en  op de website van Ruimtelijke plannen.

Vragen aan de provincie?

Mail naar N279-Veghel-Asten@brabant.nl of bel met telefoonnummer 073 – 681 23 29.