Mobiliteit

Waarom werken we aan mobiliteit?

We denken toekomstgericht, we werken aan een goede ontsluiting binnen onze gemeente en naar de regio. Dit doen we zodat alle inwoners, ook uit de kernen, zich goed kunnen verplaatsen per fiets, het OV en de auto. Zodat voorzieningen als een ziekenhuis, theater, een kop koffie bij familie of vrienden, boodschappen, werk of studie goed bereikbaar zijn. Hier spannen we ons maximaal voor in. 

Hoe gaan we hiervoor zorgen?

We spannen ons maximaal in om nieuwe mogelijkheden voor de fiets, OV en de auto te ontwikkelen. We streven ernaar dat alle inwoners met een passend vervoersmiddel hun bestemming veilig kunnen bereiken. Ontsluiten van de kleine kernen van de gemeente blijft voor ons een belangrijk speerpunt. 

Wat gaan we daarvoor doen?

Als gemeente Gemert-Bakel zijn we vooruitstrevend. Wij zien kansen om dit met bijvoorbeeld duurzame deelauto’s, snelfietsroutes, infrastructurele aanpassingen mogelijk te maken. Via gedragscampagnes streven we ernaar om inwoners meer bewust te maken van hun reisgedrag.