OV-hub

We richten centrale plekken in waar openbaar vervoer en ander vervoersmiddelen bij elkaar komen. Hierdoor kan een reiziger gemakkelijk en comfortabel overstappen naar een ander vervoersmiddel. We zoeken een geschikte plek aan de rand van Gemert, zodat deze goed bereikbaar is voor alle inwoners. Zo houden we Gemert-Bakel leefbaar en bereikbaar in een groeiende regio, ook voor de kernen.

Locatieonderzoek OV-hub

In 2024 start een onderzoek naar een geschikte locatie voor een OV-hub. We willen dat meer mensen gebruik gaan maken van het openbaar vervoer, zowel inwoners als bezoekers van ons dorp. Dit sluit aan bij de ambitie om Gemert-Bakel leefbaar en bereikbaar te houden, ook in de kernen. 

Wat is een OV-HUB?

Een OV-hub is een plek waar verschillende vervoersmiddelen bij elkaar worden gebracht. Reizigers kunnen hier straks gemakkelijk en snel op een ander vervoersmiddel overstappen. We gaan op zoek naar een geschikte locatie om bussen te laten stoppen. Je kunt er gemakkelijk te voet, met de fiets, auto of taxi en met de ov-bus komen. Er moet ook voldoende ruimte zijn voor het stallen van fietsen en parkeren van auto's. Doel is om het vervoersnetwerk te verbeteren zodat meer reizigers gebruik maken van openbaar vervoer.

Waarom dit onderzoek naar de zuidzijde van Gemert

Aan de rand van Gemert willen we aan de zuidzijde een OV-hub realiseren dat aansluit op bestaande wegen en OV-lijnen. Een locatie aan de rand van het dorp is ook goed bereikbaar voor inwoners uit al onze kernen. Vanwege lopende projecten zoals de N272 en de snelfietsroutes naar Helmond en Eindhoven, starten we dit onderzoek.

Wat gaan wij onderzoeken?

Nabij de West-Om komen verschillende buslijnen samen en onderzoeken wij locaties met voldoende ruimte voor een OV-hub. Op deze locatie is voldoende ruimte nodig zodat meerder bussen kunnen halteren en waar voldoend fietsen gestald kunnen worden. Daarnaast is er ook voldoende ruimte nodig voor, zodat de reiziger comfortabel kan overstappen of kan carpoolen. 

Wanneer doen wij wat?

Streven is om het onderzoek voor de zomer af te ronden, zodat in het najaar van 2024 een raadsbesluit genomen kan worden over de definitieve locatie. We verzamelen informatie van eerdere onderzoeken, bekijken de omgeving en voeren een omgevingsdialoog met bewoners en reizigers. We maken een schets hoe de OV-hub eruit kan komen te zien. Een definitief ontwerp wordt pas uitgewerkt als de locatie door de gemeenteraad is vastgesteld.

Wilt u meepraten?

Neem dan contact met ons op via het algemeen telefoonnummer (0492) 378 500 of via de mail naar gemeente@gemert-bakel.nl onder vermelding van OV-hub.