Snelfietsroute Eindhoven - Gemert

Veel mensen pendelen dagelijks met de auto tussen Gemert en Eindhoven. Door het aanbieden van goede en veilige fietsvoorzieningen ontstaat een gezond en milieuvriendelijk alternatief voor de auto. Een snelfietsroute Gemert-Laarbeek-Nuenen-Eindhoven maakt fietsen over grote afstanden extra aantrekkelijk, vooral voor woon-werkverkeer wat de druk op onder andere de N615 helpt verminderen. Om de snelfietsroute tussen Gemert en Eindhoven (Berenkuil) een succes te laten worden is het nodig dat gemeenten en provincie eerst de optimale route kiezen. Die onderzoeken we nu in een zogenaamde tracéstudie. Daarna maken gemeenten en provincie afspraken over de realisatie in een bestuursovereenkomst.

Waarom deze snelfietsroute?

Goede fietsverbindingen zijn aantrekkelijk voor het gebruik op wat grotere afstanden, van 15 tot 30 kilometer. De totale lengte van de route tussen Gemert en Eindhoven is ongeveer 22 km. 

De snelfietsroute is ook bedoeld voor het verbinden van de kernen tussen Gemert en Eindhoven (dus Beek en Donk, Lieshout, Aarle-Rixtel, Gerwen). Dit vinden we ook belangrijk. We houden uiteraard rekening met de aansluiting op de andere snelfietsroutes, zoals de F58, en de route Gemert - Helmond.

Kaart van snelfietsroutes in Brabant

Snelfietsroute alle deelgebieden

Planning

Start onderzoek naar optimale route (tracéstudie)

Om een goede kwaliteit en samenhang van de route te garanderen willen gemeenten en provincie afspraken maken over de realisatie en financiering. Daarvoor is het nodig dat zij eerst inzicht krijgen in de optimale ligging van de route, vormgeving, andere voorzieningen (denk aan bruggen, tunneltjes) en de kosten die daarmee gemoeid zijn. De provincie heeft gemeente Nuenen gevraagd als kartrekker de keuzes te begeleiden. Hiervoor is bureau TAUW een studie gestart naar de optimale ligging van die route.

Tracéstudie

Bureau TAUW is bezig met het onderzoek naar de optimale route (tracéstudie). We verwachten dat dit onderzoek in het najaar van 2023 klaar is.  

Eerste resultaten tracéstudie delen met stakeholders

Als het onderzoek naar de optimale route klaar is, delen we de eerste resultaten met de verschillende belangengroepen en geïnteresseerden.

Huidige fase: Afronding onderzoek

Verzamelde input uit de inloopbijeenkomsten wordt verwerkt en het onderzoek afgerond. Zo nodig wordt het voorlopige advies aangepast.

De tracéstudie leidt tot een advies aan de samenwerkende gemeenten. De uiteindelijke afspraken over de realisatie van de snelfietsroute worden geborgd in een bestuursovereenkomst (BOK). Deze overeenkomst wordt getekend door de deelnemende gemeenten en de provincie. Dit gebeurt naar verwachting eind 2023.

Na ondertekening van de bestuursovereenkomst vindt de uitwerking in deelprojecten plaats. In deze fase worden stakeholders betrokken bij de nadere uitwerking, zodat het eindproduct beter wordt/aansluit op de wensen van de gebruiker en waarbij ook gevoeligheden worden meegenomen.

Twee geslaagde bijeenkomsten over snelfietsroute Gemert- Eindhoven

Het projectteam kijkt terug op twee geslaagde inloopbijeenkomsten op 11 en 18 september in Gerwen en Lieshout over de tracéstudie van een snelfietsroute tussen Gemert en Eindhoven. Wij bedanken alle aanwezigen voor hun deelname en de geleverde inbreng.

Ongeveer 100 aanwezigen hebben de presentatieexterne-link-icoon van de stand van zaken aangehoord en gereageerd op de conceptresultaten van de studie. Met hun waardevolle bijdragen kunnen wij de tracéstudie voor deze snelfietsroute verder uitdenken en verbeteren. Wij zullen de opmerkingen en suggesties die zijn gegeven tijdens de bijeenkomst zorgvuldig bestuderen en gebruiken om een doordacht en hopelijk gedragen advies uit te brengen.

Wat bedoelen we met een snelfietsroute en voor wie is die bedoeld? 

Een snelfietsroute is een directe, comfortabele fietsverbinding met weinig obstakels, die ervoor zorgt dat je vlot op je bestemming aankomt. Het gaat er niet om dat je hard fietst op een snelfietsroute, maar dat je gemakkelijk door kunt fietsen. Of je nu op een gewone stadsfiets, e-bike, e-step of bakfiets rijdt. Er worden meer e-bikes verkocht en ingezet voor woon-werkverkeer. Dat maakt fietsen over langere afstanden aantrekkelijker. Fietsers hebben op een snelfietsroute zoveel mogelijk voorrang en weinig hinder van ander verkeer. Je zou deze routes ook wel ‘doorfietsroutes’ of 'Ik-pak-sneller-de-fietsroutes' kunnen noemen.

De snelfietsroute is een gezamenlijk project van provincie Noord-Brabantexterne-link-icoon, gemeente Eindhoven, gemeente Nuenen, gemeente Laarbeek en gemeente Gemert-Bakel.