Een inspirerend participatieverklaringstraject!

26 september 2023
Inwoners

Je Participatie Verklaring tekenen in de Raadszaal van het gemeentehuis én gefeliciteerd worden door wethouder Wilmie Steeghs is heel bijzonder, zeker voor mensen die uit een land komen waar vrijheid en democratie niet vanzelfsprekend zijn.

Lumens Vluchtelingenwerk leidde dit participatieverklaringstraject samen met de collega’s van schuldhulpverlening. Een traject waarin thema’s als Nederlandse normen en waarden, democratie, grondrechten, gezondheidszorg, financiën en onderwijs worden besproken en de inburgeraar kennis maakt met de Nederlandse kernwaarden.

Het traject wordt afgesloten met het ondertekenen van de verklaring. Daarmee verklaart de inburgeraar dat hij of zij bekend is met de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving. Deze keer de eer aan deze fijne groep mensen die weer een stapje verder zijn met inburgeren.