permits iconEvenementen, vergunning

Vergunningsvrij evenement

Op basis van Artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is het verboden om zonder of in afwijking van een (evenementen)vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren.

Vergunningsvrij evenement

Voldoet uw evenement echter aan onderstaande omschrijving, dan heeft u waarschijnlijk geen vergunning nodig.

 • er zijn maximaal 150 bezoekers en/of deelnemers
 • *Eindtijd 0.00 / 01.00 uur;
 • Maximaal geluidsniveau van 60 dB(A) en 80 dB(C) bij inpandig en 75 d(B) en 90 dB(C) bij open lucht / tent;
 • er worden geen doorgaande wegen afgesloten  
 • er zijn geen alcoholische dranken verkrijgbaar tegen iedere vorm van betaling

*Eindtijd is afhankelijk van de dag waarop het evenement aanvangt. Op zondag t/m donderdag geldt een maximale eindtijd van 0.00 uur. Op vrijdag, zaterdag en dagen die voorafgaan aan een nationale feestdag geldt een maximale eindtijd van 01.00 uur.

U als organisator van een vergunningsvrij evenement is verplicht het evenement te melden bij de gemeente. De gemeente brengt alle hulpdiensten (Politie, Brandweer, GGD-ambulance) op de hoogte van het evenement. Wanneer u bij de gemeente deze melding doet, geven wij u enkele handvatten, die u kunt toepassen op het evenement.  

Melden vergunningsvrij evenement

Particulieren

U kunt uw vergunningsvrij evenement hier melden. Let op: hierbij heeft u uw DigiD nodig.
Formulieren worden automatisch tussentijds opgeslagen voor als u op een ander moment verder wil gaan. U kunt dan inloggen met DigiD op Mijn Loket en verder gaan.  

Bedrijven, ondernemers

Bedrijven, ondernemers en beroepsbeoefenaren met eHerkenning kunnen ook digitaal een aanvraag doen. Let op: hierbij heeft u uw eHerkenning nodig.
Formulieren worden automatisch tussentijds opgeslagen voor als u op een ander moment verder wil gaan. U kunt dan inloggen met eHerkenning op Mijn BedrijvenLoket en verder gaan.

Evenementenvergunning aanvragen

Particulier

Is uw evenement niet vergunningsvrij? Dan is het verplicht een evenementenvergunning aan te vragen. Let op: hierbij heeft u uw DigiD nodig.
Formulieren worden automatisch tussentijds opgeslagen voor als u op een ander moment verder wil gaan. U kunt dan inloggen met DigiD op Mijn Loket en verder gaan. 

Bedrijven, ondernemers

Bedrijven, ondernemers en beroepsbeoefenaren met eHerkenning kunnen ook digitaal een aanvraag doen voor een evenementenvergunning.

Let op: hierbij heeft u uw eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau EH2 of hoger nodig.

Formulieren worden automatisch tussentijds opgeslagen voor als u op een ander moment verder wil gaan. U kunt dan inloggen met eHerkenning op Mijn BedrijvenLoket en verder gaan. 

Wat levert u aan?

Een aanvraag voor een evenementenvergunning wordt pas in behandeling genomen als deze compleet is. Let hier goed op! Anders loopt de procedure vertraging op.

Een complete aanvraag beschikt minimaal over de volgende informatie / documenten:

 1. Een volledig ingevuld aanvraagformulier;
 2. Draaiboek;
 3. Calamiteitenplan;
 4. Programma en/of tijdschema van de activiteiten;
 5. Programma van muziek en geluid;
 6. Een duidelijke situatietekening / plattegrond met daarop alle objecten zoals tenten, podia, bak- en braadinrichtingen, tappunten, etc.;
 7. Plattegrond tentindeling;
 8. Certificaat tentdoek;
 9. Tekening podia, tribunes en overkappingen;
 10. Visueel overzicht van (tijdelijke) verkeersmaatregelen;
 11. Overeenstemmingsverklaring grondeigenaar.

Vraag via dit aanvraagformulier uw evenementenvergunning aan.

Hoe lang van tevoren aanvragen?

In onderstaande tabel kunt u zien in welke categorie uw evenement valt. Valt uw evenement binnen de categorie A1 t/m A3 en B1, dan moet u minimaal 13 weken voor aanvang van het evenement een aanvraag voor een evenementenvergunning indienen. Valt uw evenement binnen de categorie B2, B3 en C, dan is dat minimaal 26 weken voor aanvang van het evenement. 

U ontvangt maximaal 13 weken na aanvraag of uiterlijk 6 weken voor aanvang van uw evenement het besluit van de gemeente op uw aanvraag.  

Categorie/aanvraag

Bezoekers

Eindtijd

A1 : 13 weken van tevoren

150 – 4.999

Uiterlijk tot 19:00 uur

A2: 13 weken van tevoren

150 – 4.999

Uiterlijk tot 23:00 uur

A3: 13 weken van tevoren

150 – 4.999

*Uiterlijk tot 01:00 /
02:00 uur

B1: 13 weken van tevoren

5.000 – 9.999

Uiterlijk tot 19:00 uur

B2: 26 weken van tevoren

5.000 – 9.999

Uiterlijk tot 23:00 uur

B3: 26 weken van tevoren

5.000 – 9.999

*Uiterlijk tot 01:00 /
02:00 uur

C: 26 weken van tevoren

>10.000

**In overleg

*Eindtijd is afhankelijk van de dag waarop het evenement aanvangt. Op zondag t/m donderdag geldt een maximale eindtijd van 01:00 uur. Op vrijdag, zaterdag en dagen die voorafgaan aan een nationale feestdag geldt een maximale eindtijd van 02:00 uur.

**Gezien de omvang van het evenement, worden hier specifieke afspraken gemaakt.

Kosten

U betaalt leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning van een evenement. Deze leges kunt u vinden in de actuele legesverordening 2023.

Wilt u meer weten? 

Eind 2020 is een nieuw evenementenbeleid vastgesteld.

Wanneer hoort u iets van ons?

Uiterlijk zes weken voor aanvang van het evenement waarvoor u een vergunning nodig heeft, ontvangt u de beslissing op uw aanvraag. Wij reageren zo spoedig mogelijk.