Vergunningen ondernemers

 

 

Evenementen, vergunning

Op basis van Artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is het verboden om zonder of in afwijking van een (evenementen)vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren.

Lees meer

Omgevingsvergunning

Wilt u (ver)bouwen, een boom kappen, een pand slopen of anders gaan gebruiken? Dan heeft u een wellicht omgevingsvergunning nodig. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu.

Lees meer

Omgevingsvergunning, activiteit afwijken bestemmingsplan

Wanneer heb ik een vergunning nodig voor het afwijken bestemmingsplan? Voor alle wijken in gemeente Gemert-Bakel bestaat er een bestemmingsplan. Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen: toelichting, plankaart en voorschriften.

Lees meer

Omgevingsvergunning, activiteit brandveilig gebruik

Voor sommige gebouwen is brandveiligheid extra belangrijk. U heeft dan een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig. Het gaat bijvoorbeeld om situaties waarbij (1) nachtverblijf wordt geboden aan meer dan tien personen of (2) dagverblijf aan meer dan tien personen jonger dan twaalf jaar of met een lichamelijke of verstandelijke handicap.

Lees meer

Omgevingsvergunning, activiteit milieu

Voor het uitoefenen van een bedrijf is meestal een omgevingsvergunning milieu of een milieumelding nodig. Aan de vergunning of melding zijn voorschriften verbonden waaraan een bedrijf zich moet houden.

Lees meer

Omgevingsvergunning, activiteit slopen van een bouwwerk

Wilt u een bouwwerk slopen? In de meeste gevallen moet u dit melden bij de gemeente. Soms zijn gebouwen of gebieden op een bijzondere manier beschermd. Denk hierbij aan rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. 

Lees meer

Omgevingsvergunning, Monument

Als u een beschermd monument wilt slopen, verplaatsen of in enig opzicht wilt wijzigen, dan is een vergunning vereist voor de activiteit bouwen én de activiteit veranderen van een gemeentelijk- of rijksmonument.

Lees meer

Horeca, tijdelijke drank- en horecavergunning

Als u bij een bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard, bijvoorbeeld een evenement, alcoholische dranken wilt schenken, dan heeft u een tijdelijke drank- en horecavergunning (ofwel ontheffing) nodig.

Lees meer

Ontheffing verlenging openingstijden horeca

Als individuele horecaondernemer kunt u een verzoek indienen om uw horeca-inrichting één uur langer open te mogen houden.

Lees meer