Omgevingsvergunning, activiteit slopen van een bouwwerk

Wil je een bouwwerk slopen? In de meeste gevallen moet je het slopen van een bouwwerk melden bij de gemeente. Soms zijn gebouwen of gebieden op een bijzondere manier beschermd. Denk hierbij aan rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Of er staat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit dat er een vergunningsplicht geldt. Dan moet je een vergunning aanvragen.
Als je iets wilt slopen doe dan de vergunningcheck in het digitale Omgevingsloket. Kies in dit digitale loket voor de werkzaamheid 'Bouwwerk of deel van een bouwwerk slopen, of asbest verwijderen'. Doe een sloopmelding via het digitale omgevingsloket.

Kosten

Legeskosten

Hiervoor verwijzen wij u naar de actuele legesverordeningexterne-link-icoon.