Omgevingsvergunning, activiteit milieu

Of uw bedrijf kan volstaan met het indienen van een melding of dat uw bedrijf een vergunning moet aanvragen, kunt u nagaan op de website Activiteitenbesluit Internet Module (AIM).

Digitaal aanvragen

U kunt uw aanvraag digitaal indienen via het Omgevingsloketexterne-link-icoon. Hier vindt u ook de indieningsvereisten.

Legeskosten

Doorlooptijd

Indien het enkel een omgevingsvergunning met de activiteit ‘uitvoeren van een werk’ betreft is een reguliere procedure van toepassing. Wanneer er meerdere activiteiten van toepassing zijn, kan het ook om een uitgebreide procedure gaan.