Omgevingsvergunning, activiteit brandveilig gebruik

Voor sommige gebouwen is brandveiligheid extra belangrijk. U heeft dan een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig.
U kunt online checken via het Omgevingsloket of u wel of niet een vergunning moet aanvragen.

Het gaat bijvoorbeeld om situaties waarbij

 1. nachtverblijf wordt geboden aan meer dan tien personen of
 2. dagverblijf aan meer dan tien personen jonger dan twaalf jaar of met een lichamelijke of verstandelijke handicap.

Dit geldt voornamelijk voor:

Gezondheidszorg

 • ziekenhuis
 • verzorgingshuis
 • psychiatrische inrichting
 • verpleeghuis

Kinderopvang

 • kinderdagverblijf
 • voorschoolse en naschoolse opvang
 • peuterspeelzaal

Onderwijs voor kinderen jonger dan twaalf jaar

 • basisschool

Overnachting

 • hotel
 • motel
 • pension
 • herberg
 • opvangcentrum
 • kampeerboerderij

Bent u vergunningplichtig of meldingplichtig?

Met de ‘vergunningcheck’ op het Omgevingsloketexterne-link-icoon ziet u direct of u een omgevingsvergunning nodig hebt of dat u kunt volstaan met een melding.

Digitaal aanvragen

U kunt uw aanvraag digitaal indienen via het Omgevingsloketexterne-link-icoon. Hier vindt u ook de indieningsvereisten.

Als burger kunt u uw aanvraag ook op papier indienen (bij de balie in het gemeentehuis of per post).

Bedrijven kunnen dit niet. Zij zijn wettelijk verplicht om aanvragen digitaal in te dienen.

Postadres gemeente

Postbus 10.000
5420 DA Gemert

Doorlooptijd en kosten

Bij een omgevingsvergunning met activiteit brandveilig gebruik is er een uitgebreide procedure nodig.  

De kosten kunt u vinden in de actuele legesverordeningexterne-link-icoon.