Winkeltijdenwet, ontheffingen

De Winkeltijdenwet geeft regels over de openingstijden van winkels en de tijden waarop goederen die niet in een winkel maar bedrijfsmatig aan particulieren te koop mogen worden aangeboden. De Winkeltijdenwet biedt mogelijkheden tot vrijstelling van deze regels. Via een algemene vrijstelling kunnen alle ondernemers hun winkel op zondag openen.

Hoe werkt het

Een verzoek voor een ontheffing moet u minstens 4 weken voor de betreffende datum schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders. Deze termijn geldt niet voor het ontheffingsverzoek voor een avondwinkel; deze mag echter niet worden geopend voordat een ontheffing is verleend.

Wat kost het?

Voor de kosten verwijzenwij u naar de actuele legesverordeningexterne-link-icoon.

Goed om te weten