Gemert-Bakel gaat kloostermuur Nazareth in ere herstellen

19 maart 2024
Inwoners

De monumentale kloostermuren van het voormalige klooster Nazareth in Gemert worden gerestaureerd in opdracht van gemeente Gemert-Bakel. Bouwbedrijf Van Schijndel en Zandenbouw gaat dit eeuwenoud metselwerk, dat om herstel vraagt, zorgvuldig restaureren. Deze bijzondere muren vormen deels de omlijsting van nieuwbouwwijk het Hof van Nazareth. Het gaat hier om het gedeelte aan de zijde van Kindcentrum Het Venster en appartementencomplex Mariënburg. 

Wethouder Hanneke Coppens: “Deze kloostermuren behoren tot ons erfgoed. Ze herbergen een geschiedenis die teruggaat naar de negentiende eeuw. Hier mogen we zuinig op zijn. Juist deze monumentale elementen kenmerken de sfeer en beleving van dit (woon)gebied dicht bij het centrum van Gemert. Bijen en hommels verschansen zich ook graag tussen het groen en de stenen. De vrijwilligers van Stichting Wilde Bertram willen tijdens de restauratie helpen om de biodiversiteit hier te beschermen en te versterken. Hoe mooi is dat!” 

Historie 

De Zusters van Nazareth, Franciscanessen van Gemert, arriveerden in 1847 in Gemert. Zij kochten toen Huize Borret aan om dit in gebruik te nemen als klooster. Later volgden enkele uitbreidingen van het huis c.q. klooster. Al snel hadden zij de behoefte aan een gesloten en ommuurd kloosterterrein. Vermoedelijk is er sinds 1859 aan de kloostermuur gebouwd en was het in het derde kwartaal van de negentiende eeuw reeds een volledig ommuurd terrein. Delen van de muur zijn in de loop van de twintigste eeuw gerenoveerd of zelfs herbouwd. Van de vroegste ommuring is de oostelijke tuinmuur nog aanwezig. Dit gedeelte van de muur wordt nu ook in ere hersteld. Deze tuinmuur bestaat uit een steense muur in kruisverband met ezelsrug en steunberen met gepleisterde waterslag. De instandhouding én het toekomstbestendig restaureren van de tuinmuur zorgt ervoor dat het erfgoed en de nalatenschap van de Zusters van Nazareth op deze plek nog steeds beleefd kan worden. Het draagt bij aan de sfeer en rust die al ruim 150 jaar op deze locatie aanwezig is.  

Werkzaamheden 

De restauratiewerkzaamheden zijn inmiddels gestart met het voorzichtig uitkappen van de voegen tussen de stenen. Vanaf medio april wordt het metselwerk hersteld met nieuwe voegen. De verwachting is dat de kloostermuren voor de zomer zijn hersteld.  

Samen met de Adviescommissie Omgevingskwaliteit (voorheen monumentencommissie) en anderen ging hier een zorgvuldige voorbereiding aan vooraf. Zoals bij het maken van de keuze voor de soort voegen en stenen en het opstellen van een restauratierapport.  

De direct omwonenden en de basisschool worden over de geplande werkzaamheden op de hoogte gehouden door Bouwbedrijf A. Van Schijndel en Zandenbouw Restauratiebedrijf.