Gras maaien: soms mag het iets minder voor de bij!

04 april 2024
Inwoners

Grasveldjes maken een belangrijk onderdeel uit van het openbaar groen in de gemeente Gemert-Bakel. De gemeente beheert ongeveer 40 hectare aan dit soort grasveldjes. Het gaat daarbij om gras in parken, woonstraten, hondenuitlaatstroken en braakliggende percelen. 

Deze kort gemaaide grasveldjes vormen vaak goede plekken om te spelen, te voetballen, te zonnebaden en om, op de daarvoor bestemde plekken, de hond uit te laten. Door iets minder vaak te maaien, vormen deze grasveldjes ook een geschikt leefgebied voor wilde bijen, vlinders en andere dieren. Vaak zijn in grasveldjes in het openbaar groen goede bijenplanten zoals paardenbloemen, madeliefjes, klavers, ereprijs, speenkruid en pinksterbloemen aanwezig, maar komen deze nauwelijks tot bloei door de hoge maaifrequentie. Sommige grasveldjes worden in het groeiseizoen namelijk vaak wekelijks gemaaid. Door iets minder vaak te maaien, kunnen we zorgen voor meer bloemen en daardoor bijdragen aan een geschikter leefgebied voor o.a.  wilde bijen. 

Hoe vaak worden grasveldjes in het openbaar groen gemaaid?

Vanaf half april (week 16) start de aannemer met het maaien van grasveldjes in het openbaar groen. Er wordt half april begonnen met het maaien van de grasvelden zodat de eerste kruiden in het gras tot bloei kunnen komen en als voedselbron voor de wilde bijen en hommels kan dienen. De meeste grasveldjes worden gemaaid op basis van afspraken over de te behouden beeldkwaliteit. Hierbij wordt in groeizame perioden vaker gemaaid zodat het gras niet langer wordt dan tien centimeter. In warme, droge perioden groeit het gras minder hard en hoeft er minder vaak gemaaid te worden. Het maaiseizoen loopt door tot en met begin november (week 45).

Kruidenrijk grasveld

De gemeente onderhoudt ook dit maaiseizoen een deel van het openbaar gras als kruidenrijk grasveld. Deze grasveldjes worden zes keer per jaar, verdeeld over het groeiseizoen, gemaaid (ongeveer één keer per vier weken) waardoor verschillende kruiden tot groei en bloei kunnen komen. Hierdoor ontstaat een hogere biodiversiteit aan planten en dieren. Het gras en de kruiden worden daarbij wel wat hoger dan voorheen. Daarom wordt deze beheervorm alleen toegepast op daarvoor geschikte locaties die niet intensief gebruikt worden, bijvoorbeeld als speelterrein. 

Gras met bloembollen

Op veel plaatsen in onze gemeente zijn in het verleden bloembollen aangeplant in grasveldjes. Soms door de gemeente maar op veel plaatsen ook door bewoners. Bloembollen zorgen voor kleur in het openbaar groen en kondigen de lente aan. Voor bijen en hommels zijn bloembollen een van de eerste bloeiers waar voedsel gevonden kan worden na de winterperiode.

Wanneer bloembollen in gras staan slaat de aannemer deze delen van het grasveld over tijdens de eerste maaibeurten. Pas wanneer het loof van de bollen is afgestorven worden deze delen weer meegenomen in het maaibeheer. Op deze manier kunnen voedingstoffen weer in de bol worden opgeslagen zodat deze ook de komende jaren tot bloei kan komen.

Ecologisch maaibeheer

Naast het frequente maaibeheer op grasveldjes en kruidenrijk gazon past de gemeente Gemert-Bakel ook een extensief, ecologisch maaibeheer toe. Bloemrijk grasland in natuurterreinen, brede bermen, flauwe oevers en wadi’s (binnen en buiten de bebouwde kom) wordt nog extensiever gemaaid. Op deze terreinen wordt één of twee keer per jaar gemaaid waarbij het maaisel wordt afgevoerd. Hierdoor krijgen nog meer inheemse kruiden de kans om tot groei en bloei te komen.

Wat kan je zelf doen?

Heb je een stukje gras in je tuin? Laat dan eens een deel ongemoeid of maai het wat minder vaak. Je zult zien dat het gras op sommige plekken flink lang kan worden. Maar waar je vaak loopt wordt het helemaal niet zo hoog. Door niet of minder vaak te maaien krijg je veel meer bloemen in je tuin. Dat gaat niet van de ene dag op de andere, maar na een paar seizoenen zie je je tuin veranderen. 

Voor meer informatie kan je bijvoorbeeld kijken op de webpagina van Maai Mei Niet. externe-link-icoon