Groenstructuur en groenbeleid

4. Het plan is vastgesteld

Het plan is vastgesteld in de raadsvergadering van 5 februari. Het plan is terug te vinden op webpagina met beleidsnota's. 

In de periode van 19 juni tot 3 juli 2023 was het mogelijk om een reactie te geven op het concept Groenstructuur- en beleidsplan 'Gezonde basis voor vitale dorpen en buitengebied'. Een samenvatting van deze reacties is opgenomen in reactienota welke op 26 september 2023 door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld. Op deze webpagina leest u de binnengekomen reacties en de beantwoording daarop.

Het conceptplan is opgesteld en er is de mogelijkheid geweest om hier reactie op te geven. 22 inwoners hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om 'in te spreken'. Aan de hand van hun reacties wordt een reactienota opgesteld. 

Inwoners betrokken

Ook voor het groen vinden we het belangrijk om zoveel mogelijk ideeën op te halen van inwoners en organisaties in onze gemeente. Naast interviews en een inloopavond hebben we online inwoners gevraagd om hun mening te geven over groen in onze gemeente. Dit deden we met een zogenaamde 'Swipocratie. Inwoners konden zo aangeven wat zij belangrijk vinden als het gaat om groen in onze gemeente. Hier hebben 500 inwoners aan meegedaan.

Gemeente Gemert-Bakel wil een aantrekkelijke woonomgeving zijn en blijven voor de inwoners. Een groene omgeving is inmiddels een belangrijke voorwaarde voor een gezonde, aantrekkelijke woonomgeving. Openbaar groen helpt om klimaatverandering tegen te gaan en het komt ten goede aan de biodiversiteit. Daarnaast zorgt het voor een gezondere lucht en heeft het ook een sociale functie, mensen ontmoeten elkaar graag en sneller in een groene omgeving. 

Afspraken over groen in Gemert-Bakel

In oktober 2022 is de gemeente gestart met het actualiseren van haar groenbeleidsplan. Met dit plan maken we afspraken hoe we omgaan met bomen, groenstroken, parken en natuurgebieden in onze gemeente. Hoeveel bomen en struiken plaatsen we en op welke plekken? Welk soort groen planten we en hoe gaan we om met bestaand groen? 

Het plan is vastgesteld in de raadsvergadering van 5 februari. Het plan is terug te vinden op webpagina met beleidsnota's.