default iconGroenstructuur en groenbeleid

Gemert-Bakel wil een aantrekkelijke woonomgeving zijn en blijven voor inwoners van de gemeente. Een groene omgeving is inmiddels een belangrijke voorwaarde voor een gezonde, aantrekkelijke woonomgeving. Openbaar groen helpt om klimaatverandering tegen te gaan en het komt ten goede aan de biodiversiteit. Daarnaast zorgt het voor een gezondere lucht en heeft het ook een sociale functie, mensen ontmoeten elkaar graag en sneller in een groene omgeving.

Afspraken over groen in Gemert-Bakel

In oktober 2022 is de gemeente gestart met het actualiseren van haar groenbeleidsplan ‘Zeven kernen in het groen’. Met dit plan maken we afspraken hoe we omgaan met bomen, groenstroken, parken en natuurgebieden in onze gemeente. Hoeveel bomen en struiken plaatsen we en op welke plekken? Welk soort groen planten we en hoe gaan we om met bestaand groen?  

Inwoners betrokken

Ook voor het groen vinden we het belangrijk om zoveel mogelijk ideeën op te halen van inwoners en organisaties uit onze gemeente. Naast interviews en een inloopavond hebben we online inwoners gevraagd om hun mening te geven over groen in onze gemeente. Dit deden we met een zogenoemde ‘Swipocratie’. Inwoners konden zo aangeven wat zij belangrijk vinden als het gaat om groen in onze gemeente. Hier hebben 500 inwoners aan meegedaan. Het conceptplan is binnenkort klaar. 

Wanneer is het plan klaar?

Nadat we de reacties op het conceptplan hebben ontvangen, verwerken we deze eventueel in het eindplan. We verwachten dat het Groenstructuur en -beleidsplan in juni wordt opgeleverd. Vaststelling van het plan volgt in de vergadering van de gemeenteraad. 

 

Uikomsten van de swipocratie groenstructuur in infographic

Resultaten swipocratie groenstructuur