Herinrichting Oranjebuurt Bakel

Wil je op de hoogte blijven van en meepraten over dit project, ga dan naar de website van onsgemertbakel.nlexterne-link-icoon.

Herinrichting Oranjebuurt Bakel

We hebben de bewoners van de Oranjebuurt in mei dit jaar geïnformeerd over de start van het project en proces herinrichting Oranjebuurt. Mede dankzij de grote opkomst die avond, hebben we veel informatie op kunnen halen. Met deze input en onze kaders zijn we de afgelopen periode bezig geweest met het opstellen van een visie op de wijk. Deze en een globale uitvoeringsplanning zijn nu gereed.

De visie, planning en vervolgstappen naar het ontwerp per straat gaan we nu bespreken met de bewoners.   Hiervoor organiseren we twee informatiebijeenkomsten.

Maandag 11 december 2023 van 16.00-19.00 uur 
in Het Parochiehuis, Gemertseweg 2 in Bakel.

De informatiebijeenkomst op 11 december is bestemd voor de bewoners van fase 1, die als eerste in uitvoering gaat. Naar verwachting zal dat de tweede helft van 2024 zijn. Hierin bespreken we de visie en vervolgstappen naar het ontwerp per straat van fase 1.  

Dinsdag  12 december 2023 van 17.00-20.00 uur 
in Grand Café - Zaal 't Viltje, Dorpsstraat 22 in Bakel.

De informatiebijeenkomst op 12 december is bestemd voor de overige straten in de wijk. Hierin bespreken we de visie, planning en vervolgstappen naar het ontwerp per straat van de volgende fases.

Voor degene die niet aanwezig kunnen zijn op deze momenten en overige geïnteresseerden, hebben we de presentatie van de visie online geplaatst op de website van onsgemertbakel.nlexterne-link-icoon. Zodat iedereen het hier nog kan teruglezen.

Globale planning

We gebruiken de komende periode tot de zomer van 2024 om een ontwerp en uitvoeringstekening voor de straten van fase 1 op te stellen. Na de zomer van 2024 willen we dan starten met de uitvoering van fase 1.

Tegelijk aan de uitvoering van fase 1 gaan we dan verder met de uitwerking van fase 2. Naar verwachting duurt de gefaseerde uitvoering tot en met 2028/2029.

We hebben een globale fasering opgesteld. Door ervaringen in de eerste fases, voortgang en voortschrijdend inzicht kunnen fases aangepast en/of fases gecombineerd worden.

Meer informatie

Heeft u nu al vragen? Neem dan contact op met projectleider Gert-Jan Willems via gemeente@gemert-bakel.nl onder vermelding van de projectnaam ‘Herinrichting Oranjebuurt Bakel’.

Stand van zaken

Voorbereidingsfase

Stap 1 - Opstellen ruimtelijke visie herinrichting Oranjebuurt Bakel (Q1-Q3 2023)

 • Opstellen ruimtelijke analyse van de wijk
 • Ophaalsessie bewoners op 16 mei jl. 
 • Terugkoppeling bevindingen bewonersavond externe-link-icoon
 • Opstellen ruimtelijke visie
  • Definiëren bouwstenen voor ontwerp
  • Inrichtingsprincipes met beelden
  • Mogelijke profielen per straat
 • Informatiemoment met bewoners voor terugkoppeling ruimtelijke visie en fasering

Stap 2 - Technische uitwerking van ruimtelijke visie voor fase 1 (Q4 2023-Q1 2024)

 • Ruimtelijke visie uitwerken naar een definitief ontwerp
 • Afstemmen ontwerp met bewoners fase 1 tijdens een inloopmoment
 • Ontwerp uitwerken tot uitvoeringsdocumenten (bestek en tekeningen)

Stap 3 - Aanbesteden (contracteren aannemer) en start uitvoering fase 1 (Q2-Q3 2024)

Stap 4 - Technische uitwerking van ruimtelijke visie voor fase 2 (Q2-Q3 2024) conform stap 2.

Projectgebied Oranjebuurt Bakel