build-reside iconHerinrichting Oranjebuurt Bakel

Wil je op de hoogte blijven van en meepraten over dit project, ga dan naar onsgemertbakel.nl.

Herinrichting Oranjebuurt Bakel

De gemeente wil starten met de voorbereidingen voor de herinrichting van de wijk Oranjebuurt inclusief Kerkse Driessen en Speelweide in Bakel. De aanleiding van het project is het vervangen van de riolering en onderhoud aan de wegen. Maar we kijken of er nog meer nodig is. Zie kaartje met daarin met stippellijn aangegeven het projectgebied.

Informatiebijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst op 16 mei jl zijn we gestart met een algemene toelichting en bijbehorende voorwaarden van het project. Daarna zijn we met u in gesprek gegaan en hebben we wensen en ideeën genoteerd. Hoewel de aanleiding van het project het vervangen van de riolering en onderhoud aan de wegen is, willen we meer. Dit is de kans om te kijken hoe we de wijk toekomstbestendig kunnen maken, zodat u als bewoner er fijn en comfortabel kunt wonen. Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan meer ruimte voor groen en water in de wijk, duurzaamheid en sociale aspecten.

Globale planning

We gebruiken de periode tot en met de zomer van 2023 om, met uw inbreng, een visie op de wijk op te stellen. Deze bespreken we weer met u in een volgende bijeenkomst. Na de zomer werken we fase 1 van het project verder uit. Wat en waar fase 1 is, bepalen we de komende periode nog.

Het streven is dan om het eerste helft van 2024 te starten met de uitvoering van fase 1. Tegelijk aan de uitvoering gaan we dan verder met de uitwerking van fase 2 en verder.

Meer informatie

Heeft u nu al vragen? Neem dan contact op met projectleider Gert-Jan Willems via gemeente@gemert-bakel.nl onder vermelding van de projectnaam ‘Herinrichting Oranjebuurt Bakel’.

Stand van zaken

Voorbereidingsfase

Stap 1 - Opstellen ruimtelijke visie herinrichting Oranjebuurt Bakel (Q1-Q3 2023)

 • Opstellen ruimtelijke analyse van de wijk
 • Ophaalsessie bewoners op 16 mei jl. 
 • Terugkoppeling bevindingen bewonersavond 
 • Opstellen ruimtelijke visie
  • Definiëren bouwstenen voor ontwerp
  • Inrichtingsprincipes met beelden
  • Mogelijke profielen per straat
 • Informatiemoment met bewoners voor terugkoppeling ruimtelijke visie en fasering

Stap 2 - Technische uitwerking van ruimtelijke visie voor fase 1 (Q4 2023-Q1 2024)

 • Ruimtelijke visie uitwerken naar een definitief ontwerp
 • Afstemmen ontwerp met bewoners fase 1 tijdens een inloopmoment
 • Ontwerp uitwerken tot uitvoeringsdocumenten (bestek en tekeningen)

Stap 3 - Aanbesteden (contracteren aannemer) en start uitvoering fase 1 (Q2-Q3 2024)

Stap 4 - Technische uitwerking van ruimtelijke visie voor fase 2 (Q2-Q3 2024) conform stap 2.

Projectgebied Oranjebuurt Bakel