Hondenbelasting

Op de website van Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) vindt u een Digitaal Loket waar u online al uw lokale belastingzaken kunt regelen.

Zelf regelen

Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) verzorgt de aanslagoplegging van de gemeentelijke en waterschapsbelastingen voor de gemeente Gemert-Bakel. Heeft u vragen? Of bent u het niet eens met de gemeentelijke belastingen? Neem dan contact op met BSOB via het contactformulier op de website van BSOBexterne-link-icoon of bel naar telefoonnummer 088 - 551 0000.

Op de website van BSOB vindt u een Digitaal Loket waar u online al uw lokale belastingzaken kunt regelenexterne-link-icoon

Vrijstelling voor het betalen van hondenbelasting krijgt u voor:

 • een hond die jonger dan drie maanden is en bij de moederhond verblijft;
 • een blindengeleidehond die als zodanig door een blind persoon wordt gehouden;
 • een gehandicaptenhond die als zodanig door een gehandicapt persoon wordt gehouden;
 • een zoekhond van Stichting Signiexterne-link-icoon;
 • een gecertificeerde politiehond;
 • een hond die verblijft in een hondenasiel; een hondenasiel is één locatie of ruimte bestemd of gebruikt voor het in bewaring houden van honden die zwervend zijn aangetroffen of waarvan door de eigenaar afstand is gedaan.
 • een hond die uitsluitend ten verkoop of aflevering in voorraad wordt gehouden in een inrichting.

De opbrengst van de hondenbelasting gebruiken we voor:

 • de aanleg en het onderhoud van hondenuitlaatplaatsen;
 • het beschikbaar stellen van hondenpoepzakjes;
 • de plaatsing van bordjes 'Verboden voor honden' rond speelplaatsen en plantsoenen;
 • de controle van het hondenbezit.

Legeskosten

ProductKosten
Hondenbelasting per hond€ 64,50
Hondenbelasting kennel€ 256,05

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de richtlijnen voor honden in onze gemeente in de Informatiebrief voor hondenbezitters.