Inspraak concept woonzorgvisie ‘Samen thuis in Gemert-Bakel’

01 juli 2024
Inwoners

Vanaf 1 juli 2024 ligt het concept ’Samen Thuis in Gemert-Bakel, visie op wonen - zorg - welzijn’ ter inzage. De concept woonzorgvisie beschrijft hoe de gemeente Gemert-Bakel zorgt voor voldoende passende woningen, zorg en ondersteuning voor inwoners. Iedereen krijgt de mogelijkheid om op de woonzorgvisie te reageren. De visie is tot en met 18 augustus 2024 in te zien.

Bij het opstellen van de concept woonzorgvisie zijn inwoners, partners en maatschappelijk (zorg)instanties betrokken. Met deze visie zet de gemeente Gemert-Bakel zich in voor een prettige woonomgeving, passende woningen en een zorgzame samenleving. De gemeente Gemert-Bakel wil een groene leefomgeving met (sport-) voorzieningen en voldoende woningen voor iedereen: een gemeente waar het fijn leven is, een plek waar iedereen zich thuis voelt. Deze woonzorgvisie geeft sturing en richting aan deze ambities. 

Ter inzagelegging en besluitvorming

Ben je benieuwd naar de concept woonzorgvisie? Je kunt deze inzien op het gemeentehuis, Ridderplein 1 in Gemert, gedurende de openingstijden. Ook kun je het concept ’Samen thuis in Gemert-Bakel’ digitaal bekijken op deze webpaginaexterne-link-icoon.

Reacties kun je sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel. Dit kan digitaal naar gemeente@gemert-bakel.nl of per post naar postbus 10.000, 5420 DA in Gemert. Na afloop van de inzagetermijn worden de inspraakreacties verzameld. Het kan zijn dat deze visie op basis van de ontvangen reacties nog gewijzigd wordt. De gemeenteraad besluit over de woonzorgvisie in november 2024. Na vaststelling werkt de gemeente Gemert-Bakel de visie verder uit om de ambities te realiseren.