Je bent uitgenodigd!

11 juni 2024
Inwoners

Op woensdag 26 juni om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) is er een tweede informatiebijeenkomst over de pilot ‘Autoluwe Nieuwstraat’ in de raadszaal van het gemeentehuis. Tijdens deze informatiebijeenkomst heb je de gelegenheid om jouw vragen te stellen en in te gaan op het verkeersplan dat is gemaakt mede n.a.v. de inbreng op de eerdere informatiebijeenkomst. Waarvoor nogmaals dank!

De pilot

Zoals je eerder dit jaar hebt kunnen lezen, willen we het centrum van Gemert nog aantrekkelijker maken door samen te zorgen voor nog meer sfeer, beleving en comfort. Om erachter te komen of het weren van gemotoriseerd verkeer in het winkelgebied hier mede voor kan zorgen, heeft het college op 27 februari 2024 besloten een pilot te houden voor de duur van 1 jaar.

Deze pilot houdt in dat we de Nieuwstraat tijdelijk willen inrichten als voetgangersvriendelijke zone door deze af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. We vinden het belangrijk om de omgeving hier goed bij te betrekken en organiseren zoals eerder aangekondigd een tweede informatiebijeenkomst voor belanghebbenden en belangstellenden voordat de pilot daadwerkelijk start. 

Meten is weten

Na deze pilot krijgen we een beter beeld van wat een autovrije, voetgangersvriendelijke Nieuwstraat betekent voor het centrum en haar bewoners, ondernemers en bezoekers. We kennen in het centrum nu al eenrichtingsverkeer. Maar met deze proef onderzoeken we of we een stap verder kunnen door het centrum autoluw te maken. 

We benadrukken nogmaals dat het belangrijk en noodzakelijk vinden om je goed over deze pilot te informeren en je erbij te betrekken. Graag hopen we je te mogen begroeten op de informatiebijeenkomst op 26 juni.