Koninklijke onderscheidingen

Overal in Nederland zetten mensen zich in voor de samenleving. Meestal doen ze dat onopvallend op de achtergrond. Deze vrijwilligers zijn vaak onmisbare steunpilaren voor een vereniging/stichting. De meest waardevolle waardering voor hem of haar is het toekennen van een onderscheiding of ‘lintje’. Een Koninklijke onderscheiding is bijzonder, eervol, het is "onderscheidend". Iedereen kan een Koninklijke onderscheiding aanvragen. U doet dit in de gemeente waar degene die u wilt voordragen woont.
Iedereen kan een Koninklijke onderscheiding aanvragen. U doet dit in de gemeente waar degene die u wilt voordragen woont. Wilt u iemand voordragen? Neem dan eerst contact op met de medewerker Kabinetszaken. Deze neemt met u de hele procedure door en helpt u bij het indienen van de aanvraag.

Tips en aandachtspunten

Om een lintje toe te kennen gelden hoge eisen aan de zwaarte en duur van de maatschappelijke verdiensten. Betrokkene moet bovenmatig actief geweest in maatschappelijke activiteiten en dat gedurende een lange reeks van jaren, zodanig dat hij/zij duidelijk als een voorbeeld kan worden gezien voor anderen. De verdiensten moeten ook nog actueel zijn (met een uitloop van een jaar niet meer actief).

Vermoedt u dat iemand niet lang of intensief genoeg actief is voor een lintje maar heeft deze persoon wel een bijzondere inzet voor de lokale gemeenschap? Kijk dan eens bij de pagina Gemeentelijke Onderscheidingen.

Benodigde documenten

De medewerker Kabinetszaken legt u graag in een persoonlijk gesprek de procedure voor een Koninklijke Onderscheiding uit zodat u weet welke documenten er moeten worden aangeleverd. Wij adviseren u niet zelf te beginnen met het verzamelen van de documenten, omdat hieraan specifieke eisen gesteld worden.

Doorlooptijd en kosten

Aanvragen voor de Algemene Gelegenheid (de ‘lintjesregen' met Koningsdag) moeten voor 15 juni van het voorafgaande jaarbinnen zijn bij de gemeente. In bepaalde uitzonderingsgevallen is het mogelijk om een andere dag aan te vragen, de medewerker Kabinetszaken kan u hier meer over vertellen. Dan moet de aanvraag zeker 6 maanden van tevoren binnen zijn bij de gemeente.

Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

Een kijkje achter de schermen bij de Lintjesregen

Lintjesregen 2023

Om deze video te bekijken gaat u akkoord gaan met de voorwaarden en privacybeleid van Youtube.

Een kijkje achter de schermen bij de Lintjesregen