Leerlingenvervoer

Om in aanmerking te komen voor leerlingenvervoer, moet u een aanvraag indienen. U kunt leerlingenvervoer alleen vooraf aanvragen (u krijgt nooit geld met terugwerkende kracht). De aanvraag moet vóór 1 juli voorafgaand aan het eerstvolgende schooljaar worden ingediend. Binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraagformulier, ontvangt u een reactie. Voor aanvragen gedurende het schooljaar is het van belang dat de aanvraag minstens 10 dagen voor de gewenste ingangsdatum wordt ingediend. Leerlingenvervoer kunt u digitaal aanvragen. U heeft hiervoor DigiD nodig.

Voorwaarden leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is aangepast vervoer per taxi of een (gedeeltelijke) vergoeding van de vervoerskosten van huis en naar school. Wanneer uw kind niet zelfstandig naar school kan vanwege de afstand of een handicap, kunt u in aanmerking komen voor vervoer. 

Voorwaarden leerlingenvervoer

In de praktijk heeft het alleen zin om een aanvraag leerlingenvervoer in te dienen voor kinderen die:

  • een school voor basisonderwijs bezoeken én de afstand van de woning naar de school bedraagt méér dan 6 kilometer én er is geen vergelijkbare basisschool van de verlangde godsdienstige of levensbeschouwelijke richting, dan wel openbare school dichter bij huis;
  • een speciale school voor basisonderwijs bezoeken én de afstand van de woning naar de school bedraagt méér dan 6 kilometer;
  • een school in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs bezoeken én vanwege een handicap niet in staat zijn om de school zelfstandig te bezoeken;
  • een school voor cluster 1 t/m 4 bezoeken die valt onder de Wet op de Expertise Centra én de afstand van de woning naar de school bedraagt méér dan 6 kilometer.

Let wel: indien recht bestaat op leerlingenvervoer geldt dit altijd voor de dichtstbijzijnde toegankelijke school.

Eigen bijdrage

Voor ouders van kinderen op het basisonderwijs of op een speciale school voor basisonderwijs, geldt een eigen bijdrage. Als uw jaarlijkse gezinsinkomen onder een bepaalde grens ligt vervalt deze eigen bijdrage. Deze grens wordt jaarlijks vastgesteld.