Subsidies

Structurele subsidie voor Vrijwilligersorganisaties

Incidentele subsidie voor vrijwilligersorganisaties

Het gemeentebestuur kan aan een organisatie subsidie verlenen. Het kan gaan om een meerjarige / structurele subsidie of een incidentele / eenmalige subsidie. Hiervan bestaan de volgende vormen:

Lees meer

Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is aangepast vervoer per taxi of een (gedeeltelijke) vergoeding van de vervoerskosten van huis en naar school. Wanneer uw kind niet zelfstandig naar school kan vanwege de afstand of een handicap, kunt u in aanmerking komen voor vervoer. 

Lees meer

Monumentenspaarfonds

Monumenteneigenaren kunnen een deel van hun betaalde OZB als subsidie aanvragen. Deze subsidie is bedoeld voor het onderhoud aan het monument.

Lees meer

Regeling stimuleringsbijdrage aanleg groen dak

Regeling stimuleringsbijdrage afkoppelen hemelwater

Wil je regenwater opvangen op eigen terrein? Kijk hier of je in aanmerking komt voor een bijdrage van ons! Het gaat erom dat je hiervoor een waterberging aanlegt op eigen terrein waarin je het regenwater van je dak opvangt. Een groen dak kan regenwater ook bufferen en komt onder voorwaarden ook in aanmerking voor een bijdrage. Bekijk hier ons formulier voor het aanvragen van een stimuleringsbijdrage afkoppelen.

Lees meer