Structurele subsidie voor vrijwilligersorganisaties

Het gemeentebestuur kan aan een organisatie subsidie verlenen. Het kan gaan om een incidentele / eenmalige subsidie of een meerjarige / structurele subsidie. Om voor structurele subsidie in aanmerking te komen, moet de organisatie voldoen aan de volgende speerpunten: 1. Jeugd en Jongeren, 2. Kwetsbare doelgroepen, 3. Innovatie en Samenwerking
Een structurele subsidie vraagt u altijd schriftelijk of per e-mail aan. U motiveert hoeveel meerjarige subsidie u aanvraagt en waarvoor. De brief richt u aan het college van burgemeester en wethouders.

Voor wie?

Deze structurele subsidies zijn alleen bestemd voor vrijwilligersorganisaties. 

Om voor structurele subsidie in aanmerking te komen, moet de organisatie voldoen aan de volgende speerpunten: 

  1. Jeugd en Jongeren
  2. Kwetsbare doelgroepen
  3. Innovatie en Samenwerking

Tips en aandachtspunten

De structurele subsidie moet gezien worden als een aanvullende subsidie. De organisatie  zal aan moeten tonen dat er andere bronnen van inkomsten zijn om de begroting sluitend te maken.

Aanvragen

Een meerjarige of structurele subsidie vraagt u altijd schriftelijk of per e-mail aan. U motiveert hoeveel meerjarige  subsidie u aanvraagt en waarvoor. De brief richt u aan het college van burgemeester en wethouders.

Bij brief moeten de volgende stukken gevoegd:

  • activiteitenplan
  • afschrift van de statuten (dit doet u alleen als de vereniging nog niet eerder een subsidieaanvraag heeft ingediend)
  • een omschrijving van de organisatievorm en een opgave van de bestuurssamenstelling
  • begroting
  • inzicht financiële gegevens

U kunt de documenten opsturen of e-mailen naar gemeente@gemert-bakel.nl.

Wanneer een meerjarige subsidie wordt toegekend, moet u jaarlijks de volgende stukken ter verantwoording overleggen: jaarverslag, begroting, exploitatieoverzicht en ledenlijst.

Postadres gemeente

Postbus 10.000
5420 DA Gemert

Kosten en doorlooptijd

Het aanvragen van subsidie is gratis.

Doorlooptijd

Dit is afhankelijk van waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.