Isoleren

Deze subsidie is vanaf maandag 2 september 2024 aan te vragen op deze webpagina. 

Gemert-Bakel isoleert!

Een goed geïsoleerde woning levert een flinke bijdrage aan jouw woongenot. Je huis wordt lekker warm (in de winter) en tocht en schimmels maken minder kans. Dus, je huis krijgt een figuurlijke warme jas en jouw energierekening wordt lager. Als gemeente helpen we je bij het verduurzamen van je woning, en dus ook bij isoleren. We bieden financiële ondersteuning en ontzorgen je.

Voor wie?

De subsidie geldt voor inwoners van gemeente Gemert-Bakel met een koopwoning met een maximale WOZ-waarde van €429.300 (peildatum 1 januari 2022) en energielabel D, E, F of G (of 2 nog te isoleren bouwdelen). Je moet eigenaar en bewoner zijn van de koopwoning.

Heeft je woning geen energielabel?

Dan kun je een afspraak maken met een energiecoach, zij geven je informatie. De energiecoach kijkt of er minimaal 2 bouwdelen van de woning niet of slecht geïsoleerd zijn. Het gaat dan om de vloer, bodem, gevel, spouwmuur, dak, zolder, ramen en deuren.

Waar vind je het energielabel?

Heb je geen idee of jouw woning een energielabel heeft en zo ja, welk label dit is? Zoek het op via de webpagina van Milieu Centraalexterne-link-icoon.

Waar vind je de WOZ-waarde?

Weet je niet wat de WOZ-waarde van jouw woning is? Je vindt deze op de webpagina van Mijn Overheidexterne-link-icoon of via het WOZ-waardeloketexterne-link-icoon.

Natuurvriendelijk isoleren

Het goed isoleren van woningen is noodzakelijk voor ons wooncomfort, het verminderen van stookkosten en het terugbrengen van energieverbruik. Dat levert voor de mens veel voordelen op. De natuur heeft het er echter moeilijk mee. Vogels en vleermuizen kunnen niet meer nestelen in de dikke isolatielagen en raken hun vertrouwde leefomgeving kwijt. 

Rekening houden met lokale dieren

Om de natuur te beschermen, zijn sinds mei 2024 nieuwe landelijke regels van kracht bij het isoleren van een woning. Wanneer je van plan bent om te gaan isoleren, ben je verplicht een bedrijf in de arm te nemen dat bij het isoleren rekening houdt met de lokale dieren. We noemen dit natuurvriendelijk isoleren. 

Natuurvriendelijk isoleren

Bedrijven die zich hebben gespecialiseerd in natuurvriendelijk isoleren, besteden extra aandacht aan het behoud van onder andere mussen, gierzwaluwen en vleermuissoorten. Ze kunnen adviseren welke oplossingen er zijn en wat dat aan maatregelen met zich meebrengt. Dit kan betekenen dat er extra onderzoek en voorbereiding nodig is voordat je met de werkzaamheden kunt starten. 

Werken met een bedrijf dat natuurvriendelijk isoleert betekent:

  • dat het bedrijf rekening houdt met broedseizoenen van vogels en kraam- en overwinteringsperiode van vleermuizen. Dit kan betekenen dat het isolatiebedrijf nog even moet wachten tot ze kunnen starten met de werkzaamheden. Zorg dat je alle afspraken al hebt gemaakt, zodat je zo snel mogelijk kan beginnen;
  • dat het bedrijf kapjes plaatst over openingen zoals gaten in de gevel. Dankzij deze ‘exclusion flaps’ kunnen vleermuizen wel wegvliegen, maar niet terug;
  • dat het bedrijf vervangende verblijfplaatsen regelt voor beschermde dieren door ruimte over te laten in de spouw;
  • dat het bedrijf een melding doet van de werkzaamheden bij de provincie.

Maximaal aantal woningen per kern

Er is door de overheid een maximum gesteld aan het aantal woningen per kern dat natuurvriendelijk mag isoleren zonder ecologisch onderzoek of vergunning. Is het maximum bereikt in jouw kern? Dan schuiven de werkzaamheden door naar het eerstvolgende beschikbare moment. Je isolatiebedrijf weet hier meer over.

Binnen dit project volgen we de werkwijze van natuurvriendelijk isoleren. Dit betekent dat leveranciers aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Hierover komt binnenkort meer informatie beschikbaar.

Wil je meer weten over het natuurvriendelijk isoleren? Neem dan een kijkje op de webpagina van Verbeter je Huisexterne-link-icoon.

Wil je op de hoogte blijven of heb je vragen?

Binnenkort volgt meer informatie. We houden je graag op de hoogte over deze subsidie via onze website, de gemeenterubriek in het Gemerts Nieuwsblad en onze social media kanalenexterne-link-icoon

Op deze webpagina vind je alvast een aantal vragen en antwoorden welke je kunnen helpen. Staat je vraag er niet tussen? Stuur je vraag dan in een e-mail naar gemeente@gemert-bakel.nl of bel naar 0492-378500.