Duurzaamheid

De gemeente Gemert-Bakel stimuleert en investeert in een duurzame toekomst, een fijne leefomgeving voor onze kinderen (en de generaties erna).

Duurzaamheid is een breed begrip, een opgave voor de hele samenleving. Technologie en innovatie betekenen kansen. Bedrijven en goed opgeleide medewerkers kunnen manieren bedenken waarop techniek rekening houdt met mens en milieu.

Ook onderwijs speelt een belangrijke rol als het gaat om inspelen op ontwikkelingen én de medewerkers van de toekomst opleiden. Een duurzame werk- en woonomgeving waar iedereen zich thuis voelt is belangrijk. Denk aan veiligheid en geborgenheid, maar ook jezelf kunnen zijn. Iedereen draagt daar zijn of haar steentje aan bij. Niet alleen zuiniger omgaan met energie, minder verspilling of hergebruik van materialen, maar ook op maatschappelijk vlak.

Zo werken we met z’n allen aan een heerlijck duurzaam Gemert-Bakel.

Energielabel C voor kantoren

Minimaal energielabel C voor kantoren
Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw >100m² minimaal energielabel C hebben. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag je het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2018. Meer info lees je op www.rvo.nl

Aardgasvrije wijk

Gemert-Bakel aardgasvrij
Het gebruik van aardgas is slecht voor het milieu. In 2050 moeten daarom alle huizen in Nederland van het gas af zijn. Om straks op tijd klaar te zijn, is de gemeente Gemert-Bakel nu al gestart met de voorbereidingen.

Bespaarvoucher t.w.v. 80,00 euro
De regering wil alle Nederlanders stimuleren om energie te besparen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Hiervoor heeft het Rijk de Regeling Reductie Energie Woningen (RREW) opgesteld. Geld uit deze pot wordt via de gemeente door middel van een subsidie aan inwoners verstrekt. Led's Go Green bedacht het hele programma, stelde het plan op en voert nu deze subsidie voor de gemeente Gemert-Bakel uit. Een onderdeel van dit programma is een bespaarvoucher ter waarde van €80 voor alle huishoudens in Gemert-Bakel. Meer informatie over de bespaarvoucher is te vinden op www.heerlijckduurzaam.nl.

plaatje Buurkracht Buurkracht
Buurkracht is de kracht die buren samen hebben. De kracht om de buurt mooier, beter, groener, veiliger of gezelliger te maken. Meer groen in je buurt, een opruimactie, een buurt-AED, zonnepanelen of een fijne ontmoetingsplek? Samen met je buren krijg je het voor elkaar. Meer info: buurkracht.nl.
groter plaatje

Acties Duurzaam Gemert-Bakel
Duurzaam Gemert-Bakel is een groep vrijwilligers met als doel Gemert-Bakel energieneutraal te maken. Voor woningeigenaren hebben ze een aantal interessante acties geregeld: zonnepanelen voor iedereen, isoleren met ongekende subsidies en een lichtscan.

plaatje De groene zone

Regionaal zonnepanelen project De Groene Zone

Met dit zonnepanelenproject worden inwoners gestimuleerd om zonnepanelen te plaatsen op de eigen woning. Inwoners kunnen voor de aanschaf van zonnepanelen een lening krijgen van de gemeente. De inwoner betaalt de lening in 15 jaar terug aan de gemeente, maar is al wel meteen eigenaar van de panelen. Kijk voor meer info op www.degroenezone.nl.

Logo Energiehuis Slim Wonen

Hoe maak ik mijn huis energiezuiniger en duurzamer?

Bezoek EnergieHuis Slim Wonen en bekijk of bespreek de bespaarmaatregelen om jouw woning te verduurzamen. Via de website van EnergieHuis Slim Wonen kun je ‘Slim starten' met diverse ‘zelftests’ en je aanmelden voor workshops. Advies op maat? Maak dan een afspraak met een energiecoach voor gratis persoonlijke voorlichting over bespaarmogelijkheden of opwekken van duurzame energie.

Lijkt het je leuk om andere bewoners te helpen met voorlichting over het besparen van energie en geld? Heb jij je eigen huis al extra verduurzaamd, geïsoleerd met HR++ glas of zonnepanelen geïnstalleerd? En ben je bereid je verder te verdiepen in energiebesparende maatregelen voor huiseigenaren? Word dan onderdeel van het regionale team energiecoaches met deskundige vrijwilligers. Meer info lees je op de website van EnergieHuis Slim Wonen.

plaatje Regionale Energiestrategie (RES)
(groter plaatje)

Regionale Energiestrategie (RES)
De RES is een regionale vertaling van de landelijke opgave in het Klimaatakkoord. Om klimaatverandering tegen te gaan willen wij in Nederland in 2030 bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. De bijdragen van alle regio’s in Nederland moeten voldoende zijn om de landelijke opgave te dekken.

In onze regio werken hiervoor gemeenten met provincie, waterschappen en netbeheerder samen in de Metropoolregio Eindhoven.
Meer info: www.energieregiomre.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief, zodat u al het nieuws rondom de RES automatisch in uw email ontvangt.

Waar komen zonnevelden en windmolens in onze gemeente?

plaatje E-laadpalen

E-laadpalen
Gemert-Bakel faciliteert elektrisch rijden, door steeds meer oplaadpunten beschikbaar te stellen in de openbare ruimte.

Particulieren die een oplaadpunt voor een elektrisch voertuig willen in de openbare ruimte, kunnen een aanvraag indienen via de website van Vattenfall. Deze aanvraag wordt getoetst door Vattenfall en de gemeente aan de hand van de daarvoor gestelde voorwaarden.

Voor een overzicht van de beschikbare laadpunten kunt u terecht op oplaadpalen.nl.