Duurzaamheid

De gemeente Gemert-Bakel stimuleert en investeert in een duurzame toekomst, een fijne leefomgeving voor onze kinderen (en de generaties erna).

Duurzaamheid is een breed begrip, een opgave voor de hele samenleving. Technologie en innovatie betekenen kansen. Bedrijven en goed opgeleide medewerkers kunnen manieren bedenken waarop techniek rekening houdt met mens en milieu.

Ook onderwijs speelt een belangrijke rol als het gaat om inspelen op ontwikkelingen én de medewerkers van de toekomst opleiden. Een duurzame werk- en woonomgeving waar iedereen zich thuis voelt is belangrijk. Denk aan veiligheid en geborgenheid, maar ook jezelf kunnen zijn. Iedereen draagt daar zijn of haar steentje aan bij. Niet alleen zuiniger omgaan met energie, minder verspilling of hergebruik van materialen, maar ook op maatschappelijk vlak.

Zo werken we met z’n allen aan een heerlijck duurzaam Gemert-Bakel.

Energielabel C voor kantoren

Minimaal energielabel C voor kantoren
Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw >100m² minimaal energielabel C hebben. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag je het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2018. Meer info lees je op www.rvo.nl

Aardgasvrije wijk

Gemert-Bakel aardgasvrij
Het gebruik van aardgas is slecht voor het milieu. In 2050 moeten daarom alle huizen in Nederland van het gas af zijn. Om straks op tijd klaar te zijn, is de gemeente Gemert-Bakel nu al gestart met de voorbereidingen.

plaatje Heerlijck duurzaam

Koploperstafel Duurzaamheid
Een samenwerkingsverband vanuit Onderwijs (Commanderij college), Ondernemende burgers (werkgroep uit G1000), Ondernemers (o.a. BKG) en Overheid (gemeente) om samen te werken aan een duurzaam Gemert-Bakel. Hiervoor is een samenwerkingsagenda gemaakt met projecten die we uitvoeren. Een voorbeeld is de dag van de duurzaamheid.

Er zijn vier werkgroepen: 1. Bewustwording, 2. Energie, 3. Mobiliteit en 4. Circulaire economie.

plaatje Gebouwenbeheer

Gebouwenbeheer (2030 energieneutraal)
De ambitie van het college is dat de belangrijkste gemeentelijke gebouwen in 2030 energieneutraal zijn. Het gemeentehuis is er daar één van. Hier is in 2017 een nieuwe installatie voor verwarming, koeling en ventilatie aangelegd. Daarmee bespaart de gemeente fors op energieverbruik. De verlichting is in de kantoren vervangen door LED.

plaatje Afval (Blink

Afval
Blink is een publiek-private samenwerking tussen de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Someren en SUEZ Recycling & Recovery Netherlands. 

Het servicegebied van Blink in de Peelregio (Zuidoost-Brabant) telt ongeveer 110.000 huisaansluitingen. Blink is hier namens de gemeenten actief op het gebied van afvalinzameling, grondstoffenbeheer, reiniging en onderhoud van de openbare ruimte en beheer van de milieustraten. mijnblink.nl

plaatje Duurzame inloop

Duurzame inkoop
De gemeente heeft het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) ondertekend. Bij alle inkooptrajecten wordt niet alleen de prijs maar ook de effecten op het milieu en de sociale aspecten meegewogen in de keuze.

 

plaatje Glasvezel

Glasvezel in het buitengebied
Voor een vitaal buitengebied is een goede digitale bereikbaarheid voor particulieren en bedrijven van cruciaal belang. De ingebruikname van het grootschalige glasvezelnetwerk in de loop van 2019 draagt bij aan een vitaal buitengebied.

plaatje Zonnepark

Zonnepark
De visie Zonneparken wordt aangescherpt omdat er nieuwe initiatieven in onze gemeente zijn om een zonnepark aan te leggen.

Er komt een duidelijk afwegingskader waarbij een aantal gebieden wordt aangewezen waar zonne-energie kan worden opgewekt en er komen voorwaarden waaraan een zonnepark moet voldoen.

Meedenken over zonneparken in het landschap? Stuur dan een mail naar gemeente@gemert-bakel.nl.

plaatje Innovatiehuis

Innovatiehuis
Innovatiehuis De Peel is een netwerkorganisatie waarin ondernemers, overheden en (kennis)instellingen samenwerken aan innovatie. Er zijn zes speerpuntsectoren: Slimme Maakindustrie, Foodtech, Automotive, Agro, Zorg en Vrijetijdseconomie. Partners in het netwerk kunnen meedoen aan project start-ups op basis van gemene delers. innovatiehuisdepeel.nl

plaatje Buurkracht Buurkracht
Buurkracht is de kracht die buren samen hebben. De kracht om de buurt mooier, beter, groener, veiliger of gezelliger te maken. Meer groen in je buurt, een opruimactie, een buurt-AED, zonnepanelen of een fijne ontmoetingsplek? Samen met je buren krijg je het voor elkaar. buurkracht.nl.
groter plaatje

Acties Duurzaam Gemert
Duurzaam Gemert is een groep vrijwilligers met als doel Gemert-Bakel energieneutraal te maken. Voor woningeigenaren hebben ze een aantal interessante acties geregeld: zonnepanelen voor iedereen, isoleren met ongekende subsidies en een lichtscan.

plaatje De groene zone

Regionaal zonnepanelen project De Groene Zone
Met zonnepanelenproject worden inwoners gestimuleerd om zonnepanelen te plaatsen op de eigen woning. Inwoners kunnen voor de aanschaf van zonnepanelen een lening krijgen van de gemeente. De inwoner betaalt de lening in 15 jaar terug aan de gemeente, maar is al wel meteen eigenaar van de panelen. degroenezone.nl.

foto Postcoderoos Elsendorp

Postcoderoosproject Zonnedak Donkers Elsendorp
Heb je zelf geen geschikt dak voor zonnepanelen en wil je wel lokaal opgewekte duurzame energie gebruiken? Dan is dit interessant voor jou! Zonnedak-Donkers

Logo Energiehuis Slim Wonen

Hoe maak ik mijn huis energiezuiniger en duurzamer?

Bezoek EnergieHuis Slim Wonen en bekijk of bespreek de bespaarmaatregelen om jouw woning te verduurzamen. Via www.energiehuisslimwonen.nl kun je ‘Slim starten' met diverse ‘zelftests’ en je aanmelden voor workshops. Advies op maat? Maak dan een afspraak met een energiecoach voor gratis persoonlijke voorlichting over bespaarmogelijkheden of opwekken van duurzame energie.

plaatje Regionale Energiestrategie (RES)
(groter plaatje)

Regionale Energiestrategie (RES)
De RES is een regionale vertaling van de landelijke opgave in het Klimaatakkoord. Om klimaatverandering tegen te gaan willen wij in Nederland in 2030 bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. De bijdragen van alle regio’s in Nederland moeten voldoende zijn om de landelijke opgave te dekken.

In onze regio werken hiervoor gemeenten met provincie, waterschappen en netbeheerder samen in de Metropoolregio Eindhoven.
Meer info: www.energieregiomre.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief, zodat u al het nieuws rondom de RES automatisch in uw email ontvangt.

Waar komen zonnevelden en windmolens in onze gemeente?

plaatje E-laadpalen

E-laadpalen
Gemert-Bakel faciliteert elektrisch rijden, door steeds meer oplaadpunten beschikbaar te stellen in de openbare ruimte.

Particulieren die een oplaadpunt voor een elektrisch voertuig willen in de openbare ruimte, kunnen een aanvraag indienen via de website van Vattenfall. Deze aanvraag wordt getoetst door Vattenfall en de gemeente aan de hand van de daarvoor gestelde voorwaarden.

Voor een overzicht van de beschikbare laadpunten kunt u terecht op oplaadpalen.nl.

Logo Senzer

Senzer
Senzer zorgt voor duurzaamheid op de regionale arbeidsmarkt. Als werkbedrijf voor de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel voert Senzer de Participatiewet uit voor zeven gemeenten. Via Senzer werken ruim 2.000 mensen bij honderden bedrijven. Ook verzorgt Senzer inkomensondersteuning voor 4.800 bijstandscliënten en zorgen ze voor honderden mensen voor zinvolle maatschappelijke participatie. senzer.nl.