Duurzaamheid

Samen staan we voor de opgave om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen en om invulling te geven aan de energieopgave waar onze maatschappij voor staat. De gemeente wil met de inwoners en partners inzetten op bewustwording en meer initiatieven voor duurzaamheid op gang brengen en ondersteunen, zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie.

Onder de naam en het logo ‘Samen Heerlijck Duurzaam’ werkt de gemeente met inwoners en lokale partners mee aan een toekomstbestendige leefomgeving.