default iconWat biedt de gemeente?

Hulp van de gemeente

Het gebruik van aardgas is slecht voor het milieu. In 2050 moeten daarom alle huizen in Nederland van het gas af zijn. Om hiermee op tijd klaar te zijn, is gemeente Gemert-Bakel nu al gestart met de voorbereidingen. De plannen hebben we opgeschreven in de Transitievisie Warmte (TVW). De gemeenteraad heeft dit plan in 2021 vastgesteld. 

Dertig regio's in Nederland werken veel samen aan een concrete aanpak voor het opwekken van duurzame energie in 2030: de Regionale Energie Strategie (RES). De regionale aanpak blijkt te werken en brengt beweging in de energietransitie. De regio's leggen in hun RES 1.0 nog een hogere ambitie neer dan zij vorige keer al deden: zo'n 55 TWh in 2023. Er is een intensieve samenwerking ontstaan en het gesprek met inwoners en bedrijven is in alle regio's vol op gang gekomen. De ambitie is hoog, maar de uitdagingen zijn ook groot. Het maatschappelijk debat over de gevolgen voor de leefomgeving neemt toe. Ruimte is in ons land beperkt beschikbaar en het energiesysteem staat onder druk. De weg naar RES 2.0 vraagt om keuzes, om coördinatie van de netcapaciteit en om onderling overleg met inwoners en ondernemers en en in en tussen regio's. 

De gemeente biedt gratis voorlichting aan over het verduurzamen van je woning. Denk aan energiebesparing, energieopwekking en informatie over subsidies. Je kunt hiervoor terecht bij EnergieHuis Slim Wonen. Zij bieden je verschillende diensten gratis aan:

De gemeente heeft een stimuleringsregeling voor het apart afvoeren (afkoppelen) van regenwater en het aanleggen van een groen dak. Mogelijk kun jij hiervan gebruik maken.

Kom je in aanmerking voor een van deze stimuleringsbijdragen? Dan voldoe je in bijna alle gevallen ook aan subsidievoorwaarden van het Waterschap. Kijk voor meer informatie over subsidie klimaatbestendige maatregelen op de website van Waterschap Aa en Maas

De gemeente heeft verder geen subsidie voor verduurzaming van je woning. Het Rijk heeft wél subsidies en lening beschikbaar voor bijvoorbeeld zonnepanelen of isolatie. 

Een overzicht van alle subsidies is te vinden op de website van EnergieHuis Slim Wonen.