default iconWat biedt de gemeente?

Hulp van de gemeente

Geveltuin aan laten leggen? Heb je geen voortuin, maar zou je dit wel graag willen hebben? De gemeente legt gratis een geveltuintje bij je aan! Mail hiervoor naar gemeente@gemert-bakel.nl.   

We vinden het belangrijk dat onze inwoners fijn wonen, in een energiezuinige woning. Samen met woningcorporatie Goed Wonen Gemert en Van der Meijs renovatie & onderhoud organiseren we daarom de Tocht-Toer. Tijdens deze toer brengen we energiebesparende maatregelen aan bij woningen die het nodig hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het dichten van kieren en het aanbrengen van tochtstrips. Vervolgens kan de verwarming vaak een graadje lager en daalt ook de energierekening. De Tocht-Toer wordt aangeboden door gemeente Gemert-Bakel en Goed Wonen. Want, we doen samen heerlijck duurzaam.

Inwoners die hiervoor in aanmerking komen, ontvangen een brief.

Heb je vragen? Kijk dan eens op de website van Van der Meijs of op de website van Goed Wonen Gemert of neem contact op via telefoonnummer 0492-321253.

Het gebruik van aardgas is slecht voor het milieu. In 2050 moeten daarom alle huizen in Nederland van het gas af zijn. Om hiermee op tijd klaar te zijn, is gemeente Gemert-Bakel nu al gestart met de voorbereidingen. De plannen hebben we opgeschreven in de Transitievisie Warmte (TVW). De gemeenteraad heeft dit plan in 2021 vastgesteld. 

Dertig regio's in Nederland werken veel samen aan een concrete aanpak voor het opwekken van duurzame energie in 2030: de Regionale Energie Strategie (RES). De regionale aanpak blijkt te werken en brengt beweging in de energietransitie. De regio's leggen in hun RES 1.0 nog een hogere ambitie neer dan zij vorige keer al deden: zo'n 55 TWh in 2023. Er is een intensieve samenwerking ontstaan en het gesprek met inwoners en bedrijven is in alle regio's vol op gang gekomen. De ambitie is hoog, maar de uitdagingen zijn ook groot. Het maatschappelijk debat over de gevolgen voor de leefomgeving neemt toe. Ruimte is in ons land beperkt beschikbaar en het energiesysteem staat onder druk. De weg naar RES 2.0 vraagt om keuzes, om coördinatie van de netcapaciteit en om onderling overleg met inwoners en ondernemers en en in en tussen regio's. 

De gemeente biedt gratis voorlichting aan over het verduurzamen van je woning. Denk aan energiebesparing, energieopwekking en informatie over subsidies. Je kunt hiervoor terecht bij EnergieHuis Slim Wonen. Zij bieden je verschillende diensten gratis aan:

De gemeente heeft een stimuleringsregeling voor het apart afvoeren (afkoppelen) van regenwater en het aanleggen van een groen dak. Mogelijk kun jij hiervan gebruik maken.

Kom je in aanmerking voor een van deze stimuleringsbijdragen? Dan voldoe je in bijna alle gevallen ook aan subsidievoorwaarden van het Waterschap. Kijk voor meer informatie over subsidie klimaatbestendige maatregelen op de website van Waterschap Aa en Maas

De gemeente heeft verder geen subsidie voor verduurzaming van je woning. Het Rijk heeft wél subsidies en lening beschikbaar voor bijvoorbeeld zonnepanelen of isolatie. 

Een overzicht van alle subsidies is te vinden op de website van EnergieHuis Slim Wonen.