Regionale Energie Strategie (RES)

Dertig regio's in Nederland werken veel samen aan een concrete aanpak voor het opwekken van duurzame energie in 2030: de Regionale Energie Strategie (RES)externe-link-icoon. De regionale aanpak blijkt te werken en brengt beweging in de energietransitie. De regio's leggen in hun RES 1.0 nog een hogere ambitie neer dan zij vorige keer al deden: zo'n 55 TWh in 2023. Er is een intensieve samenwerking ontstaan en het gesprek met inwoners en bedrijven is in alle regio's vol op gang gekomen. De ambitie is hoog, maar de uitdagingen zijn ook groot. Het maatschappelijk debat over de gevolgen voor de leefomgeving neemt toe. Ruimte is in ons land beperkt beschikbaar en het energiesysteem staat onder druk. De weg naar RES 2.0 vraagt om keuzes, om coördinatie van de netcapaciteit en om onderling overleg met inwoners en ondernemers en in en tussen regio's.