Geveltuin aan laten leggen

Geveltuin aan laten leggen? Heb je geen voortuin, maar zou je dit wel graag willen hebben? De gemeente legt gratis een geveltuintje bij je aan! Sommige woningen grenzen direct aan de (stenen) stoep, waardoor er weinig groen in de straat is. Een geveltuintje is een smalle groenstrook tegen de voor- of zijgevel van een woning. Omdat de strook in de openbare ruimte ligt, zorgt de gemeente Gemert-Bakel voor de aanleg van het geveltuintje. De aanplant en het onderhoud dient u daarna zelf te verzorgen.

Waarom wil de gemeente dit stimuleren?

De aanleg van een geveltuintje biedt veel voordelen:

 • De leefomgeving wordt groener en gezonder. 
 • Fleurt de woning én de straat op. 
 • Regenwater loopt beter weg. 
 • Planten en bloemen trekken allerlei insecten en vogels aan. 
 • Het houdt minder warmte vast dan tegels/beton.

Spelregels: 

De gemeente Gemert-Bakel controleert of de openbare ruimte geschikt is voor een geveltuintje.  Het geveltuintje wordt maximaal 60 cm (twee tegels) breed. 

 • De gemeente Gemert-Bakel verzorgt het verwijderen van de verharding, het verbeteren van de grond en het plaatsen van een band om het geveltuintje. 
 • Een geveltuintje is een leentuintje en blijft openbaar gebied (eigendom van gemeente Gemert-Bakel). 
 • De bewoner zorgt zelf voor de aanplant en het onderhoud van het geveltuintje.
 • In de grond kunnen diverse kabels en leidingen gelegen zijn. Graaf alleen handmatig en niet dieper dan 30 cm. 
 • Als de gemeente voor het uitvoeren van werken de grond nodig heeft, zal doorgang verleend moeten worden, zonder recht op schadevergoeding.
 • Bij verwaarlozing of het niet naleven van de spelregels herstellen we de stoep in oorspronkelijke staat.