Regeling stimuleringsbijdrage aanleg groen dak

Vang je je regenwater voortaan op eigen terrein? Dat kan met een groen dak! Hiermee kun je in aanmerking komen voor een bijdrage.

Vang je je regenwater voortaan op eigen terrein?

Dat kan met een groen dak! Hiermee kun je in aanmerking komen voor een bijdrage. 

Waarom wil de gemeente dit stimuleren?

Door de toename van hevige neerslag wordt het risico steeds groter dat straten en kelders onderlopen. Dit moeten we zo veel mogelijk voorkomen. Voor regenbuien die zo hevig zijn dat de openbare riolering het niet aan kan staan we samen aan de lat. De gemeente richt de openbare ruimte steeds klimaatbestendiger in. Maar zeer hevige buien kan de gemeente niet alleen opvangen omdat de openbare ruimte zijn beperkingen heeft.

Door het regenwater te bufferen op jouw groene dak of af te koppelen van de riolering en in je eigen tuin vast te houden, verkleinen we de kans op wateroverlast. De gemeente Gemert-Bakel stelt advies en een financiële bijdrage beschikbaar om dit met jou te bereiken.

Wat verwachten we bij de aanleg van een groen dak?

Gemeente Gemert-Bakel stimuleert de aanleg van groene daken. Groene daken geven Gemert-Bakel een groener aanzien, vormen een buffer bij regen en zorgen voor een langere levensduur van een dak.

Groene daken hebben verschillende voordelen:

 • Ze vangen regenwater op en voeren het vertraagd af. Hierdoor wordt het riool minder belast als het hard regent. Daarom geven we subsidie om het aanleggen van groene daken te stimuleren. 
 • Een groen dak is bedekt met planten en dat is positief voor de biodiversiteit.
 • Met de planten is uw dak extra beschermd en gaat het tot wel twee keer langer mee.
 • Onder een groen dak is het ’s zomers niet zo warm als onder een zwart dak.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze stimuleringsbijdrage gelden de volgende voorwaarden:

 • De werkzaamheden zijn nog niet gestart;
 • Het af te koppelen dakoppervlak ligt binnen de gemeente Gemert-Bakel;
 • Het af te koppelen dakoppervlak is aangesloten op vrijvervalriool;
 • Je kunt een stimuleringsbijdrage aanvragen voor de aanleg van een groen dak op een bestaand dak van minimaal 5 m²;
 • Er moet minimaal 25 liter waterberging per m² dakvlak worden gerealiseerd;
 • Het dakvlak moet vóór 31 december 2018 zijn gerealiseerd.

Voor wie is de stimuleringsbijdrage bedoeld?

Alle niet-overheden zoals burgers, burgergroeperingen (zoals dorps- en wijkraden, verenigingen), bedrijven en woningbouwcorporaties kunnen een stimuleringsbijdrage krijgen voor het afkoppelen van regenwater van het riool. In plaats van een aansluiting op de riolering dient regenwater dan te infiltreren in de bodem van jouw perceel of dient er een voorziening te komen die regenwater vertraagd kan afvoeren. Dit draagt bij aan het voorkomen van wateroverlast bij hevige regenval doordat het rioolstelsel minder regenwater tegelijk hoeft te verwerken.

Let op! Deze regeling is van toepassing op panden in de gemeente Gemert-Bakel die tenminste voor 31 december 2018 werden gebouwd en het hemelwater direct of indirect lozen op de openbare riolering welke afvoert naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Hoe werkt de aanvraag voor de stimuleringsbijdrage?

Je kunt een aanvraag doen voor de stimuleringsbijdrage via het aanvraagformulier.externe-link-icoon

 • De gemeente beoordeelt de aanvraag en beslist over het wel of niet toekennen van een stimuleringsbijdrage.
 • Je voert de werkzaamheden binnen 6 maanden uit en levert binnen 6 weken na uitvoering bewijsstukken van de uitvoering en een ingevuld aanvraagformulier uitkering stimuleringsbijdrage in. Dit aanvraagformulier krijg je per e-mail opgestuurd.
 • De gemeente neemt op basis van de aangeleverde informatie en eventueel na controle een besluit over het al dan niet uitkeren van de stimuleringsbijdrage.

Beschikbare stimuleringsbijdrage

De bijdrage is beschikbaar voor zowel particulieren eigenaren als rechtspersonen.
De hoogte van de stimuleringsbijdrage bij de aanleg van een groen dak van 5 m² tot 400 m²:
€ 25,00 per m² vergroend dakoppervlak.

Let op! Je kunt niet tegelijk van twee gemeentelijke stimuleringsregelingen gebruik maken.

Maatwerk

Wil je een groter dakoppervlak voorzien van een groen dak?

Heb je veel verhard dakoppervlak en zou je daarom niet in aanmerking komen voor deze stimuleringsbijdrage? Neem dan contact op met de gemeente voor maatwerk afspraken.

Andere subsidies

Waterschap Aa en Maas

Meer informatie

Op de website van de Overheid kunt u de vastgestelde actuele regeling stimuleringsbijdrage aanleg groende daken terug vindenexterne-link-icoon.

Artikelen die met duurzaamheid te maken hebben

 • Afstudeerstage Duurzaamheid

  Zoek jij een uitdagende afstudeeropdracht of meeloopstage? En wil jij een actuele aanvulling op je CV? Reageer dan snel op deze vacature.

 • Opwek van duurzame energie in Gemert-Bakel

  Juli 2020 heeft de gemeenteraad een beleid vastgesteld waarmee zonnevelden gerealiseerd kunnen worden

 • Duurzaamheid

  De gemeente Gemert-Bakel stimuleert en investeert in een duurzame toekomst, een fijne leefomgeving voor onze kinderen (en de generaties erna).